2 november 2019

Locaties

Activiteiten: Bij deze poldermolen uit 1710 met vlietland, wilgengriend en eendenkooi kan je meehelpen bij eeuwenoud landschapsbeheer.

Zo wordt de wilgengriend opgeschoond, takkenrillen aangelegd en hout gezaagd. Verder zijn er nog losse groenwerkzaamheden waaronder  het sloten van de waterlopen. Er zal in principe alleen met handmatig gereedschap worden gewerkt. 

Nog plek voor 13 van totaal 30 personen
Deze locatie is geschikt voor kinderen
Info & aanmelden
Activiteiten: Tijdens deze werkdag gaan we een stuk vrij maken van wilgen en elzen die inmiddels zijn opgeschoten, om te zorgen voor afwisseling in de vegetatie en doorkijkjes naar het water.

Rond de poel in de uiterwaarden groe

Nog plek voor 17 van totaal 30 personen
Deze locatie is niet geschikt voor kinderen
Info & aanmelden
Activiteiten: Maaien en afvoeren rietland, wilgen knotten, in een natuurgebiedje bij een bijzonder fort.

Nog plek voor 11 van totaal 25 personen
Deze locatie is geschikt voor kinderen
Info & aanmelden
Activiteiten: Aan de Maandagsdijk liggen een paar nieuw ingerichte natte en droge heide terreinen die het nodige onderhoud nodig hebben. Hier kunnen wij wel hulp bij gebruiken.

Nog plek voor 27 van totaal 55 personen
Deze locatie is geschikt voor kinderen
Info & aanmelden
Activiteiten:

De werkzaamheden op de Natuurwerkdag zullen voornamelijk bestaan uit het snoeien van bomen en struiken en het schoonmaken van het bos.


Nog plek voor 60 van totaal 60 personen
Deze locatie is geschikt voor kinderen
Info & aanmelden