Amsterdamse Bos; polder Meerzicht

Aan de noordzijde van het Amsterdamse Bos ligt het oude poldertje Meerzicht. Het is veel ouder dan het Amsterdamse Bos zelf. Net als de Poel bij Amstelveen is het een waardevol overblijfsel van het oude landschap. Toen de Haarlemmermeer nog een meer was kon het er aardig spoken. Bij een stevige zuidwester werd het water van de Nieuwe Meer hoog opgestuwd tot aan de Koenenkade. De oeverlanden waren dus nat en van weinig nut. Ze bestonden uit rietveld met knotwilgen. Pas toen de Haarlemmermeer werd drooggelegd, halverwege de 19e eeuw, werd ook een stukje oeverland van de Nieuwe Meer bedijkt. Zo ontstond polder Meerzicht. Nog steeds is dit vochtige land rijk aan planten uit het veenweidelandschap. Elk voorjaar kunt u hier genieten van weidebloemen als pinksterbloem en egelboterbloem. Nergens zo dicht bij Amsterdam vindt u de oerhollandse weidevogels als tureluur, grutto en kievit.

Werkzaamheden

Op de natuurwerkdag gaan we boomopslag verwijderen uit het oude veenweiden gebiedje Meerzicht bij het Amsterdamse Bos

Tijd

Van 10.00 tot 14.00, 4 november 2017

Er is werk voor

Maximaal 20 personen (20 volwassenen), er zijn nog 0 plekken (0 volwassenen) over.

Locatie

Nieuwe Meerlaan 3 Amstelveen, Noord-holland

We verzamelen bij

Bosbaanweg 5, Amstelveen Boswinkel Amsterdamse Bos, Noord-holland

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Manou van der Noort
m.van.der.noort@amsterdam.nl
020-5456100

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-0064483

Deze locatie wordt georganiseerd door

Gemeente Amsterdam

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

4 november 2017

Amsterdamse Bos; polder Meerzicht

weidevogels

weidevogels

Polder Meerzicht

Polder Meerzicht