Erasmuspark

Het Erasmuspark is een stadspark met plukboomgaard voor bloemen en karakteristieke knotwilgen. De ijsvogel komt hier voor. Er worden uilen gesignaleerd, en vleermuizen in de schemering. Er groeien allerlei bloemen als voedselplek voor wilde bijen. Er is ook een trekvlot en een wandelpad. In 2012 heeft de wijkvereniging geholpen om de knotwilgen te behouden en sindsdien knotten zij met de fanatieke bewoners een deel van alle knotwilgen die langs dit mooie pad staan.
 

Werkzaamheden

Kijk hier om naar de webpagina van de wijkvereniging te gaan
 

Tijd

Van vanaf 7:30 (later aansluiten mag ook) tot 14.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 50 personen (45 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 39 plekken (36 volwassenen en 3 kinderen) over.

Locatie

Erasmuspad Middelburg, Zeeland

We verzamelen bij

Ingang park via de Lutulisstraat Het parkje voor de Lutulisstraat(voorlopig), Zeeland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

knotten

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Debbie Francke
erasmuspark@zeelandnet.nl

of de provinciale coordinator

Sylvia Tuinder
sylvia.tuinder@landschapsbeheerzeeland.nl
0113-230936

Deze locatie wordt georganiseerd door

Wijkbeheergroep Middelburg-Zuid en met medewerking van de gemeente Middelburg

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Erasmuspark

Knotten van de wilgen

Knotten van de wilgen

Knotten van de wilgen

Knotten van de wilgen

Knotten van de wilgen

Knotten van de wilgen