Heemtuin Malden, marterhopen bouwen in het bos

De heemtuin is gelegen op grondgebied van 8 hectare dat eigendom is van de gemeente Heumen. Het gebied wordt beheerd door de vrijwilligers van de vereniging Heemtuin Malden. De vereniging heeft natuurbeheer en natuureducatie als (dubbele) doelstelling. De heemtuin bestaat voor de helft uit bos en verder uit schraal grasland, hei, vennen houtwallen, hagen en vlechtheggen. Er zijn twee akkers, een kruiden- en een moestuin, een bijenstand, een insectenhotel en een heemhuis. 
Voo rmeer info: www.heemtuinmalden.nl 

Werkzaamheden

We gaan marterhopen bouwen in het bos: een soort heuvels van stammen en takken die we afdekken met stro, waarin we gangen en kamers bouwen. Hierin verstoppen en wonen marterachtigen graag. We gebruiken hiervoor stammen en takken uit het bos van de Heemtuin. En verder stro, hooi en mos afkomstig van het grasland en de heide in de Heemtuin. 

Gereedschap, handschoenen, bouwtekeningen en ander benodigd materiaal zijn aanwezig. 

programma:

9.30 uur ontvangst, instructie en daarna aan de slag

10.30 uur: pauze met koffie, thee, ranja en iets lekkers

ca 12.30 uur lunch met pannenkoeken 


 

Tijd

Van 09.30 tot ca 14 uur, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 42 personen (30 volwassenen en 12 kinderen), er zijn nog 42 plekken (30 volwassenen en 12 kinderen) over.

Locatie

Bosweg 8a Malden, Gelderland

We verzamelen bij

Bosweg 8a Malden Het Heemhuis, Heemtuin Malden, Gelderland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

kinderen kunnen meedoen aan het sjouwen van takken en bouwen van marterhopen; als ze niet meer mee willen werken, zijn er andere natuuractiviteiten waar ze aan mee kunnen doen; er zijn 3 gidsen van de Educatiegroep aanwezig ter begeleiding van de kinderen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Ants Creemers
Ants.creemers@hetnet.nl
06 11 36 18 21

of de provinciale coordinator

Saskia Bemer
s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
026-3537444

Deze locatie wordt georganiseerd door

Heemtuin Malden

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

Doe mee op deze locatie
2 november 2019

Heemtuin Malden, marterhopen bouwen in het bos