Heideterrein Donderseweg

 

 

Opslag verwijderen uit heideterrein

Zaterdag 3 november gaan we ongewenste opslag (kleine boompjes en struiken) verwijderen van een heideterreintje

gelegen aan de Donderseweg tussen Norg en Donderen. Op deze manier blijft de heide vrij van ongewenste begroeiing

en kunnen bijvoorbeeld vlinders en andere insecten blijven genieten van de nectar van de heideplanten. De boompjes en

struiken die we van het heideterreintje verwijderen leggen we rondom het terreintje in een zogenoemde takkenril op de

overgang van het bos naar de heide.  Hierin kunnen o.a. egels weer een onderkomen vinden in de winter. Lijkt het je leuk

om te komen helpen? Ik begin deze dag om 9:30 uur met koffie en thee en tussen de middag zorg ik voor een lekkere pan

warme snert. Neem je zelf wat broodjes mee? We stoppen rond 15.00 uur. Als je eerder weg moet of later wilt aansluiten,

is dit uiteraard geen probleem.

 

 

Werkzaamheden

Vandaag worden kleine boompjes (veelal grove den) en struiken (Amerikaanse vogelkers) verwijderd op het heideterreintje. De opslag van de grove den wordt op een bult langs de zandweg gelegd,  om af te gaan voeren. Verder maken we takkenrillen/ takkenhopen voor kleine dieren (egels, winterkoninkje, wezel, ect), die in deze takkenrillen kunnen schuilen.  Door de werkzaamheden behoudt het heideterrein zijn open karakter, zodat de heide weer kans heeft om te groeien. Zorg voor het landschap en de natuur dichtbij huis. Help je mee? We maken er een gezellige dag van. Deelname aan de Natuurwerkdag is op eigen risico. Kinderen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene. 

Tijd

Van 9.30 tot 15.00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 65 personen (25 volwassenen en 40 kinderen), er zijn nog 65 plekken (25 volwassenen en 40 kinderen) over.

Locatie

donderseweg 7 Norg, Drenthe

We verzamelen bij

Donderseweg 7 Norg, Drenthe

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

nestenkasten maken

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Albert Broekman
a.broekman@staatsbosbeheer.nl
06.51312540

of de provinciale coordinator

P.J. Posthumus
P.Posthumus@lbdrenthe.nl
0592 - 333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch zelf meenemen

3 november 2018

Heideterrein Donderseweg

Heide

Heide