Insecten

Natuurgebied Het Schuitwater

Aan de Horsterweg in Broekhuizenvorst ligt meerdere heidevelden. Op een van deze heidevelden gaan we aan de slag met het verwijderen van boompjes en struiken. Halverwege is er een pauze met koffie, thee en fris met een stukje vlaai.  Er is een mogelijkheid om berk en grove dennen stammetjes mee te nemen naar huis voor brandhout.

Het vrijgekomen hout zal verdeeld worden om 12.30 uur

Werkzaamheden

Heide vrij maken van opslag van grove den, berk en Amerikaanse vogelkers met steekschop, handzaag, takkenschaar of hak. Takken en stammen van de grove dennen, berken en Americaanse vogelkersen op hopen leggen aan de rand van de heide.

Tijd

Van 9.30 tot 12.30, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 40 personen (30 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 37 plekken (27 volwassenen en 10 kinderen) over.

Locatie

Horsterdijk Broekhuizenvorst Broekhuizenvorst, Limburg

We verzamelen bij

Vanaf de Heideweg de Horsterdijk op. Parkeren langs het raster van de werklocatie. Broekhuizenvorst, Limburg

Bekijk de route

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Werkzaamheden op de heide

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Ralf van Bree, Ton Wismans
r.bree@staatsbosbeheer.nl
06-55858770

of de provinciale coordinator

Wouter Jansen
W.Jansen@ikl-limburg.nl
046-3030552

Deze locatie wordt georganiseerd door

Staatsbosbeheer in samenwerking met IVN de Maasdorpen

Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

2 november 2019

Natuurgebied Het Schuitwater