Insecten

Lelystad Heemtuin

De Heemtuin ligt in het stadspark, van Lelystad. Hij bestaat uit een stukje loofbos, een open gebied met bloemrijke graslanden en drie moerassen. Er groeien zo’n 250 soorten wilde planten, die van nature in ons land voorkomen en een tiental soorten stinzenplanten. De planten zijn een voedselbron voor vlinders, wilde bijen en andere insekten. Bij het water zijn kikkers, salamanders en libellen te vinden. De tuin is al 41 jaar oud en wordt inmiddels ruim 31 jaar door vrijwilligers van IVN, KNNV en Landschapsbeheer onderhouden.

Werkzaamheden

Om een mooie en soortenrijke tuin te behouden, maaien we de vegetatie in het open stuk en voeren we het maaisel met kruiwagens af. De graslanden en moerassen zijn eerder in het seizoen deels al gemaaid, nu wordt alles nog eens kort afgemaaid. De kruidenrijke vegetatie is zeer aantrekkelijk voor insecten, er vliegen veel soorten wilde bijen in de heemtuin.
Om zoveel mogelijk licht (en warme plekken voor vlinders en andere insecten) in de tuin te houden, worden op het talud opgekomen boompjes weggezaagd of weggestoken. Ook in de bosrand worden de struiken gesnoeid. 
Na anderhalf uur drinken we koffie en thee met koek. En aan het einde is er een pan erwtensoep.

Tijd

Van 09:30 tot 12:30, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 15 personen (15 volwassenen), er zijn nog 4 plekken (4 volwassenen) over.

Locatie

Stadspark Lelystad, Flevoland

We verzamelen bij

boven de dierenweide. Bij de dierenweide is een parkeerplaats, de ingang van het stadspark is gelegen aan de Polderdreef in Lelystad, Flevoland

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Ina Marbus
ganzenbloem@gmail.com
06 28537573

of de provinciale coordinator

Petra Borsch
borsch@landschapsbeheer.net
0320-294938

Deze locatie wordt georganiseerd door

Landschapsbeheer Flevoland

Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

2 november 2019

Lelystad Heemtuin

maaien

maaien

aardhommel op wilgenkatje

aardhommel op wilgenkatje

maaisel afvoeren

maaisel afvoeren

wilde bij

wilde bij

wilg knotten

wilg knotten

Heemtuin in het voorjaar

Heemtuin in het voorjaar

omheining vlechten

omheining vlechten

koffiepauze

koffiepauze

afsluiten met erwtensoep

afsluiten met erwtensoep