Vogels

Gemeente Heusden: ten zuiden van Nieuwkuijk, bij

In het buitengebied tussen Drunen en Nieuwkuijk ligt de polder de Zeeg. In dit open gebied is zo' n tien jaar geleden, met de boomfeestdag een bosje en een heg aangelegd. De heg met zijn vele vruchtbomen is rijk aan vogels en in het bosje heeft de das zijn burcht gemaakt. In maart 2020 met de boomfeestdag gaan we aan de slag op de naastgelegen akker. We gaan dan poelen graven, bloemenweides aanleggen en er worden struiken en boompjes geplant. Als voorbereiding daarop gaan we 2 november aan de slag in het bos. De tien jaar geleden geplante boompjes zijn bomen geworden en moeten worden gedund. De mooiste bomen laten we staan, die krijgen door het kappen van hun buren meer licht en ruimte en kunnen er dan weer tien jaar tegen. De gesnoeide takken leggen we in rillen en dit is goed voor allerlei dieren. Op deze natuurwerkdag dunnen we niet alles, maar de helft, de andere helft gebeurt in maart met de schoolkinderen. Zij kunnen dan zien hoe wij hebben gewerkt en wat de bedoeling is. 

Het project is een samenwerking tussen de gemeente Heusden en de Natuur- en milieuvereniging Heusden. 
 

Werkzaamheden

Dunnen van het bos  met handzaag en tang. Sjouwen van takken en deze op langgerekte hopen (rillen ) leggen. Halverwege pauzeren we met koffie en een appelflap en om 12.30 sluiten we af met een kom soep en een worstenbroodje.

Tijd

Van 9.00 tot 13.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 48 personen (26 volwassenen en 22 kinderen), er zijn nog 0 plekken (0 volwassenen en 0 kinderen) over.

Locatie

Meerdijk Nieuwkuijk Nieuwkuijk, Noord-brabant

We verzamelen bij

De Driewiel in de Zeeg, Noord-brabant

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

nee

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

joost van balkom
joostvanbalkom15@gmail.com
0614757892

of de provinciale coordinator

Marjolein Jellema
mjellema@brabantslandschap.nl
0411-622775 of 06-52318813

Deze locatie wordt georganiseerd door

Natuur- en milieuvereniging gemeente Heusden i.s.m. de gemeente Heusden

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Gemeente Heusden: ten zuiden van Nieuwkuijk, bij

takken sjouwen

takken sjouwen

Nieuwkuijk, Driewiel in de Zeeg, links de akker rechts het bos

Nieuwkuijk, Driewiel in de Zeeg, links de akker rechts het bos

soep met een worstenbroodje

soep met een worstenbroodje