Veldakkersveen

Veentje waar vroeger turf is gestoken, waardoor open water ontstond. Na verlies van deze functie werd het veentje overwoekerd door wilg en berk. In 1987 is de werkgroep Zeijerwiek gestart met het verwijderen van deze opslag en herstel van het open water. De ecologische waarde van het veentje is inmiddels veel groter geworden, maar onderhoud blijft van groot belang om dichtgroeien te voorkomen. Riet wordt gemaaid en afgevoerd en de bomen en struiken worden verwijderd. Later zal het waterpeil worden verhoogd voor meer biodiversiteit.

Route locatie:Vanaf de weg of de parkeerplaats het zandpad aan de rechterzijde van de Zeijerwiek volgen. Na ca. 300 m treft u de werklocatie aan.
 

Werkzaamheden

Afvoer van gemaaid riet en zagen en knippen van bomen en struiken. Takkenrillen maken. Bouwen Insectenhotel. Je bent van harte welkom om mee te komen helpen. Dus geef je snel op. Deelname aan de Natuurwerkdag is op eigen risico. Kinderen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.

Tijd

Van 09:00 tot 14.30, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 50 personen (40 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 8 plekken (6 volwassenen en 2 kinderen) over.

Locatie

Lossingpad 1 Zeijerveld, Drenthe

We verzamelen bij

Lossingpad 1, Zeijerveld, vanaf daar ca. 300 m lopen naar de werklocatie Zeijen, Drenthe

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

afvoer van gemaaid riet, zagen en knippen van bomen en struiken. Bouwen van een insectenhotel.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Hetty Regeer
hetty@hregeer.nl
0592-291478/0640596082

of de provinciale coordinator

P.Posthumus
p.posthumus@lbdrenthe.nl
0592-333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting Zeijerwiek e.o., Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschapbeheer Drenthe

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

3 november 2018

Veldakkersveen

veldakkersveen

veldakkersveen