Insecten

Veldakkersveen/ Landgoed de Lossing

Veentje waar vroeger turf is gestoken, waardoor open water ontstond. Na verlies van deze functie werd het veentje overwoekerd door wilg en berk. In 1987 is de werkgroep Zeijerwiek gestart met het verwijderen van deze opslag en herstel van het open water. De ecologische waarde van het veentje is inmiddels veel groter geworden. Voor meer informatie over de werkgroep Zeijerwiek ga naar Zeijerwiek.zeijen.nu.
Na de natuurwerkdag van 2018 is het waterpeil in het veentje verhoogd ter vergroting van de biodiversiteit. De kleine zonnedauw is in 2019 mede hierdoor al uitgebreid. Onderhoud blijft van groot belang om dichtgroeien te voorkomen. Gemaaid riet wordt afgevoerd en opslag van bomen en struiken worden verwijderd. 
De oevers van de Zeijerwiek zijn gemaaid. Om de bodem verder te verschralen wordt dit maaisel afgevoerd.
Landgoed de Lossing is een jong landgoed. In het bos worden enkele vakken gedund.
Alle werkzaamheden zijn er op gericht een meer diverse plantengroei te krijgen, waar insecten van kunnen profiteren.


Route locatie:Vanaf de weg of de parkeerplaats het zandpad aan de rechterzijde van de Zeijerwiek volgen. Na ca. 300 m treft u de werklocatie aan.

Werkzaamheden

Het afzagen jonge bomen en struiken, uitdunnen jong bos en afvoeren van maaisel, alles ter verhoging van de biodiversiteit. Deelname aan de Natuurwerkdag is op eigen risico. Kinderen zijn welkom onder begeleiding van een volwassene.Gereedschap en handschoenen aanwezig.

Tijd

Van 09:00 tot 14.30, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 60 personen (50 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 28 plekken (21 volwassenen en 7 kinderen) over.

Locatie

Lossingpad 1 Zeijerveld, Drenthe

We verzamelen bij

Zeijerveld, Landgoed de Lossing, Drenthe

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Afvoer van gemaaid riet, zagen en knippen van bomen en struiken, renovatie van insectenhotel, aanleg broeibult.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Hetty Regeer
hetty@hregeer.nl
0592-291478 of 06-40596082

of de provinciale coordinator

P. Posthumus
p.posthumus@lbdrenthe.nl
0592-333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting Zeijerwiek e.o., Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschapbeheer Drenthe

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Veldakkersveen/ Landgoed de Lossing

Veldakkersveen

Veldakkersveen

Afvoeren maaisel

Afvoeren maaisel

Lunch Natuurwerkdag 2018

Lunch Natuurwerkdag 2018

erwtensoep

erwtensoep

Kleine zonnedauw

Kleine zonnedauw