Insecten

Adoptieproject maasbree

Mooi natuurgebied,gelegen aan de westeringlaan tegenover huis nummer 60. Ingericht als educatief gebied met diverse biotopen, van hoger gelegen zandgronden tot waterrijke gebieden. In de poelen zitten verschillende soorten kikkers, maar ook de Alpenwatersalamander. Voor huisvesting voor de Steenuil is ook gezorgd en de Das wordt ontzien bij de werkzaamheden. Verder zijn er enkele akkertjes en bloemweiden voor insecten.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn uitermate geschikt voor kinderen. Na een korte inleiding wordt in groepen aan diverse objecten gewerkt. Er is voldoende gereedschap aanwezig. Van 12.15 tot 13.00 is er pauze; voor soep, koffie en broodjes wordt gezorgd. Dagdelen werken is ook mogelijk.

Tijd

Van 10.00 tot 16.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 120 personen (50 volwassenen en 70 kinderen), er zijn nog 84 plekken (37 volwassenen en 47 kinderen) over.

Locatie

westeringlaan gem. Maasbree, Limburg

We verzamelen bij

westeringlaan 60 maasbree, Limburg

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Doorlopend de poel opschonen, wilgen knotten, bruggen bouwen.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Peter Schutte Jeugd en Natuur Maasbree
Peter.schutte@hotmail.com
077-4653183

of de provinciale coordinator

Wouter Jansen
w.jansen@ikl-limburg.nl
046-3030552

Deze locatie wordt georganiseerd door

Jeugd en Natuur Maasbree

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Adoptieproject maasbree

Knotten van de wilgen

Knotten van de wilgen

Weer een stammetje

Weer een stammetje