Amfibieën en Reptielen

Batenburg Uiterwaarden Rijswaard/ Liendensewaard

De Liendense Waard is een natuurontwikkelingsgebied langs de Maas, met een oude rivierarm, diverse poelen en plasdrasgebied, omringd door hooiland met maasheggen en beginnend ooibos. Een zeer vogelrijk gebied, met als broedvogels o.a. kluut, visdief, tureluur, kievit en bergeend. Het beheer is gericht op afwisselend landschap, van open stukken en meer begroeide delen.

Werkzaamheden

Afzagen en afknippen van opschot van elzen en wilgen langs de waterkant en/of poelen, en uit heggen. Snoeihout stapelen.
Er zijn geen kinderactiviteiten, kinderen vanaf 12 jaar kunnen samen met volwassene meehelpen snoeien.
Zorg voor warme kleding en waterdicht schoeisel. Er zijn zagen en zaagjes, tangen en handschoenen aanwezig, maar het kan geen kwaad eigen handschoenen en gereedschap mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Tijd

Van 10:00 tot 13:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 30 personen (30 volwassenen), er zijn nog 17 plekken (17 volwassenen) over.

Locatie

Batenburg, Gelderland

We verzamelen bij

hekje langs fietspad, met bordje Gelders Landschap, start van wandelroute, Gelderland

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Yola de Luneset
yola.de.lusenet@gmail.com
06-51095435

of de provinciale coordinator

Saskia Bemer
s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
026-3537444

Deze locatie wordt georganiseerd door

Vrijwilligers beheer Rijswaard Batenburg

Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

2 november 2019

Batenburg Uiterwaarden Rijswaard/ Liendensewaard

lucht foto vanuit stadje Batenburg

lucht foto vanuit stadje Batenburg

Werken aan de oevers van de vogelplas

Werken aan de oevers van de vogelplas

vogelrijke uiterwaarden

vogelrijke uiterwaarden

zicht op de Liendense Waard

zicht op de Liendense Waard

populair bij de lepelaar

populair bij de lepelaar

groeizaam terrein

groeizaam terrein