Insecten

Batterij aan het Gein, Abcoude

Batterij aan het Gein in Abcoude is een van de oudste forten van de Stelling van Amsterdam. De Batterij is een zeer gevarieerd natuurgebiedje van 2,5 ha, prachtig gelegen aan riviertje het Gein naast de Oostzijdse molen. Het wordt beheerd met een klein aantal Nederlandse landgeiten en Ouessant schapen en een deel mechanisch beheer. 
Het gebied is eigendom van Natuurmonumenten en verpacht voor het houden van schapen en landgeiten. Deze dieren lopen hier. Daarnaast wordt ecologisch beheer toegepast om de natuurwaarden te vergroten. Hiervoor wordt gemaaid en afgevoerd. Ook wordt boomopslag verwijderd nadat de geiten geringd en geschild hebben. De takken worden verzameld.

Werkzaamheden

Het maaien van rietland en afvoeren van het riet, wilgen knotten langs de dijk en het verwijderen van wilgenopslag in het riet.
Het knotten is belangrijk om deze karakteristieke bomen in ons landschap te behouden. Knotwilgen bieden voedsel aan een groot aantal insecten en een schuilgelegenheid aan veel soorten, zoals vogels, marters en steenuilen. Het riet is het biotoop voor vogels die specifiek van dit soort plekken houden. Het maaien en de wilgen verwijderen uit het riet doen we omdat we niet willen dat het riet in een bos verandert, zodat de moerasvogels zich hier thuis blijven voelen.

Tijd

Van 10.30u tot 16.30u, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 20 personen (10 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 20 plekken (10 volwassenen en 10 kinderen) over.

Locatie

Gein-Zuid 14 Abcoude, Utrecht

We verzamelen bij

Naast de Oostzijdse molen, Utrecht

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Geiten borstelen, rondleiding molen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Robert-Jan Prins
robertjanprins@outlook.com
0613615434

of de provinciale coordinator

Evelien Kenbeek
info@landschaperfgoedutrecht.nl
030 - 2205534

Deze locatie wordt georganiseerd door

Landgeitenstal de Batterij

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

Doe mee op deze locatie
2 november 2019

Batterij aan het Gein, Abcoude

Batterij en Oostzijdsmolen met buitendijks landje

Batterij en Oostzijdsmolen met buitendijks landje

Nederlandse Landgeit

Nederlandse Landgeit

Nederlandse Landgeit

Nederlandse Landgeit

fort met molen

fort met molen

Schapen en geiten

Schapen en geiten

Ouessant schapen

Ouessant schapen

knotwilgen en geiten

knotwilgen en geiten