Vogels

Beekvliet

Het Natura 2000-gebied Beekvliet/Stelkampsveld is een fraai voorbeeld van het Achterhoekse Kampenlandschap.

Kenmerkend is de kleinschalige afwiseling van esgronden, graslanden, heiden met vennen, houtwallen en bosjes.

In het gebied komt een grote verscheidenheid aan waardevolle levensgemeenschappen voor.

Belangrijke locaties zijn het eigenlijke Stelkampsveld (in een fraai gradiënt: droge en natte heide, heischaalland, blauwgrasland, kalkmoeras en venvegetaties).

Aan de Maandagsdijk liggen diverse vormen van natte en droge heide en langs de oude beek liggen mooie broekbossen. 

Werkzaamheden

Om het heideterrein in stand te houden moet de natuurlijke opslag van boompjes weer verwijderd worden.

dit doen we door de kleine boompjes er met een schep uit te steken en de grotere bomen met een handzaag af te zagen.

Tijd

Van 10.00 uur tot 15.00 uur, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 55 personen (45 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 27 plekken (19 volwassenen en 8 kinderen) over.

Locatie

Maandagsdijk Barchem, Gelderland

We verzamelen bij

kruising Maandagsdijk hoek Muldersweg, Gelderland

Bekijk de route

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

geen actieviteiten voor kinderen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Dirk van den Brink
d.brink@staatsbosbeheer.nl
Dirk van den Brink 0651218217

of de provinciale coordinator

Saskia Bemer
s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
026-3537444

Deze locatie wordt georganiseerd door

Staatsbosbeheer

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Beekvliet