Vogels

Muntendam - Boerenbuitengebied

In werkgroep Boerenbuitengebied werken boeren en burgers samen om het akkerlandschap aantrekkelijker te maken voor natuur, boeren en burgers. Weerbaarder akkerbouw staat ons voor ogen. We werken met een flinke groep min of meer vaste vrijwilligers. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. We starten altijd met koffie en thee op boerderij Kloosterplaats.
Www.boerenbuitengebied.nl.
We gaan dit najaar verder met inrichten en onderhouden. Werkzaamheden: Palen zetten, afrasteren (herstel), struweel aanplanten, jong struweel vrijmaken van hoog onkruid, snoeien en altijd: zwerfvuil opruimen. Bovendien gaan we genieten van al het moois dat we de afgelopen jaren al realiseerden. Kom erbij!

Werkzaamheden

Tijd

Van 10.00 (om 9.30uur is er koffie met 'klauwierenkoek') tot 15.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 10 personen (10 volwassenen), er zijn nog 0 plekken (0 volwassenen) over.

Locatie

Tussenklappen WZ 9 Muntendam, Groningen

We verzamelen bij

Tussenklappen WZ 9 Muntendam boerderij Kloosterplaats, Groningen

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Peter Harry Mulder
info@boerenbuitengebied.nl
0598 613692 06 29428084

of de provinciale coordinator

Elmar Schraa - Landschapsbeheer Groningen
info@landschapsbeheergroningen.nl
050-5345199

Deze locatie wordt georganiseerd door

Boerenbuitengebied Muntendam

Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

2 november 2019

Muntendam - Boerenbuitengebied

veldwerk Boerenbuitengebied Muntendam

veldwerk Boerenbuitengebied Muntendam