Insecten

Beheergroep Boshuizerbergen

De werkgroep werkt in het gebied Boshuizerbergen van stichting Het Limburgs Landschap. Het is een gevarieerd gebied en bestaat uit: naaldbos, loofbos, heide, zandverstuivingen en jeneverbesstruweel. Er komen talloze zeldzame diersoorten voor zoals; Bruine eikenpage, Levendbarende hagedis en Blauwvleugelsprinkhaan. Het gebied is bekend vanwege de uitgebreide struwelen van de Jeneverbes. Op de nattere stukken staat de welriekende struik Gagel.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van ongewenste opslag van amerkaanse vogelkers en amerikaanse eik.

Tijd

Van 09:00 tot 12:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 5 personen (5 volwassenen), er zijn nog 5 plekken (5 volwassenen) over.

Locatie

gem. Venray, Limburg

We verzamelen bij

Spurkterdijk, zandweg gelegen tussen de begraafplaats en het viadukt over de A73 richting Landweert, Limburg

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Jan Faessen
janfaessen@ziggo.nl
0478-582453 na 18.00 uur

of de provinciale coordinator

Wouter Jansen
w.jansen@ikl-limburg.nl
046-3030552

Deze locatie wordt georganiseerd door

werkgroep verbonden aan stichting Het Limburgs Landschap

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Beheergroep Boshuizerbergen

Blauwvleugelsprinkhaan

Blauwvleugelsprinkhaan