Kroondomein Het Loo, Boswachterij Uddel

De bedoeling op de Natuurwerkdag bestaat uit het beperken van de natuurlijke boomopslag op de heide nabij Uddel

Dit hele heidegebied is ongeveer 250 hectare groot en onderdeel van de boswachterij Uddel (totaal 3600ha.) welke oppervlakte veel te groot is voor slechts 1 natuurwerkdag. We zullen ons dan ook beperken tot een klein deel van deze oppervlakte, zeg maar zo`n 5 à 15 ha. maximaal (dit wordt mede bepaald door het aantal vrijwilligers). Dit deel ligt aan de westzijde van het heidecomplex en wordt lokaal aangeduid met de naam: "de Vosselt".

Er is hier sprake van veel bosvorming door natuurlijke bezaaiing van zogenaamde vliegdennen. Het gaat er deze dag dan ook om om deze dennetjes van nu maximaal 3 jaar oud, de meeste zijn net 2 jaar, met wortel en al te verwijderen. Deze kunnen nu dan ook nog makkelijk met de hand uitgetrokken worden. Je zou het ook plukken kunnen noemen. Door ze met wortel en al te plukken zullen ze niet verder groeien. De uitgetrokken boompjes kunnen omdat ze nog klein zijn in het terrein achterblijven waarna ze snel zullen verdrogen en vergaan.

Zouden we deze bosvorming zijn gang laten gaan zou dit betekenen dat de heide geleidelijk zal verdwijnen onder een natuurlijk bos van deze dennen. Om de heide heide te laten blijven is het noodzaak deze bosvorming tegen te gaan!

Werkzaamheden

De jonge bomen moeten met wortel en al uitgetrokken worden zodat er geen hergroei plaatsvindt. Ook de steviger bomen en struiken moeten verwijderd worden. Deze werkzaamheden kunnen alleen of met zijn tweeën uitgevoerd worden. De wortelkluit wordt dan eerst met een spade enigzins los gespit om vervolgens de boom of struik uit de grond te kunnen trekken.
De bomen en struiken met schone wortelkluit ( de aarde welke aan de wortels kleeft moet worden afgeschudt) blijven ter plekke achter, zodat de kluit uitdroogt en hergroei onmogelijk is.

Tijd

Van 09.00 tot 15.30, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 46 personen (40 volwassenen en 6 kinderen), er zijn nog 40 plekken (34 volwassenen en 6 kinderen) over.

Locatie

aardhuisweg Uddel, Gelderland

We verzamelen bij

(google coördinaat: 52.2462437,5.8225534) parkeerplaats aan de Aardhuisweg, komende vanaf Uddel vóórbij de heide aan linkerzijde, Gelderland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

jonge vliegdennetjes plukken

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Tieke Poelen
t.poelen@kdhl.nl
06-22208382

of de provinciale coordinator

Saskia Bemer
s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
026 3537 444

Deze locatie wordt georganiseerd door

Kroondomein Het Loo

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

3 november 2018

Kroondomein Het Loo, Boswachterij Uddel

Geplaatste speld

Geplaatste speld