Amfibieën en Reptielen

Brongebied Aalsbeek

Het brongebied Aalsbeek is een gevarieerd natuurgebied en is voornamelijk particulier eigendom. Het gebied wordt zo natuurlijk als mogelijk beheerd, door middel van begrazing met Exmoorpony's.
Aanvullend wordt het gebied beheerd door vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van de Boomkikker, Knoflookpad, Zandhagedis, Levendbarende hagedis, Hazelworm en Moeraswolfsklauw.
Omdat het gebied relatief klein is wordt toch hier en daar ingegrepen om de variatie te vergroten. Meer weten over dit gebied? Kijk dan op www.aalsbeek.nl

Werkzaamheden

Tijdens de vrijwilligersdag willen we onder meer het volgende gaan doen: Het pad naar het vogelkijkscherm bijwerken, zitbank plaatsen, wegwijzer maken; rasteronderhoud en raster verplaatsen; afzagen van boompjes en het afgezaagde materiaal op takkenhopen leggen. Verder opruimen van vuil (ingewaaid plastic, blikjes e.d.). Omdat het afzagen van boompjes het meeste werk is, verzoeken we jullie zoveel mogelijk takkenzagen en -scharen mee te nemen. Ook handig zijn kruiwagens en werkhandschoenen.

Tijd

Van 9.30 tot 14.30, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 45 personen (35 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 43 plekken (33 volwassenen en 10 kinderen) over.

Locatie

gem. Venlo Belfeld, Limburg

We verzamelen bij

Belfeld, Verlengde Rietweg 4 Bij loods, Limburg

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

zagen, snoeien en takken slepen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Hans Hovens
snbrongebiedaalsbeek@kpnmail.nl
077-4642999

of de provinciale coordinator

Wouter Jansen
w.jansen@ikl-limburg.nl
046-3030552

Deze locatie wordt georganiseerd door

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Brongebied Aalsbeek