Vogels

Buurtinitiatief Landje van Niets

Landje van Niets is een nieuwe Natuurparel op de rand van stad en platteland in Deventer. In voormalige paardenweitjes graast een kleine groep Maasduinen schapen. In het vroege voorjaar van 2019 zijn natuurvriendelijke oevers en een poel gegraven en er zijn enkele iets verhoogde wallen aangelegd waar jonge bomen en struiken op zijn ingeplant. Ook bij de bestaande houtwallen en naast het bestaande bosje is op enkele plekken bosplantsoen aangeplant. Het plan voor de herinrichting van het gebied is gemaakt op initiatief van de bewoners, met ondersteuning van onder meer de Gemeente Deventer, Stichting Groen en Mens Deventer, Provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de Vlinderstichting. Dankzij het nieuwe beheer verwachten we meer bloemen  in de wei, wat aantrekkelijk is voor insecten. In de poel kunnen libellen, waterjuffers, kikkers en salamanders een plekje vinden. De omliggende houtwallen en stukjes bos worden nu al bewoond door onder meer Grote Bonte Specht, Groene Specht, Steenuil en allerlei zangvogels. De Maasduinen schapen zorgen voor een rijke structuur in het grasland, met bloemrijke delen, lage grazige delen en hogere dichtbegroeide delen die ideaal zijn als schuilplek voor bijvoorbeeld vlinderpoppen en kleine zoogdieren. Dankzij de aanpassingen kan het gebied nog aantrekkelijker worden voor vogels!

 

Werkzaamheden

In het gebied gaan we vooral aan de slag voor vogels en insecten. We gaan in  een bloemrijke strook in ontwikkeling de overvloedige begroeiing weghalen en afvoeren. Zo hopen we volgend voorjaar meer ruimte te kunnen bieden aan bloeiende planten en hier en daar kaal zand. Ideaal voor vlinders en bijen, ook voor de soorten die in de bodem leven!

TIjdens de boomfeestdag van 2019 hebben schoolkinderen uit de buurt boompjes en struikjes geplant voor de ontwikkeling van een mooie houtwal. Ook daar gaan we overvloedige begroeiing weghalen zodat de bomen en struiken beter kunnen groeien.

Ook in de pas aangelegde natuurvriendelijke oevers halen we een deel van de begroeiing weg, om te voorkomen dat de oevers te snel helemaal dicht groeien.

Het meeste werk betreft redelijk licht werk, met de hand of met licht handgereedschapzoals een snoeischaar, heggeschaar of steekspade. De buurtbewoners coördineren het werk, maar ook belangstellenden van elders zijn van harte welkom!

 

Tijd

Van 09.30 tot 12.30, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 19 personen (15 volwassenen en 4 kinderen), er zijn nog 13 plekken (9 volwassenen en 4 kinderen) over.

Locatie

Willem Pijperstraat 22 Deventer, Overijssel

We verzamelen bij

Bauke de Vries en Anneke Rodenburg, Overijssel

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

weghalen begroeiing (zonder gereedschap), opruimen en afvoeren van begroeiing (in manden of eventueel een kruiwagen)

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Bauke de Vries
baukejdevries@gmail.com
0651102749

of de provinciale coordinator

Marja van Harten
marja.vanharten@landschapoverijssel.nl
0529-408389

Deze locatie wordt georganiseerd door

Landschap Overijssel (gereedschap)

Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

2 november 2019

Buurtinitiatief Landje van Niets

De Maasduinen schapen in het Landje van Niets

De Maasduinen schapen in het Landje van Niets

Blauwtjes op het jacobskruiskruid in het Landje van Niets

Blauwtjes op het jacobskruiskruid in het Landje van Niets