Curringherveld - Kornhorn

Het Curringherveld is een unieke lokatie waar de Stichting Curringherveld, Staatsbosbeheer en basisschool de Groene Borg nauw samenwerken om natuur en landschap te versterken en de cultuurhistorische waarde te bewaren. Het is een prachtige plek die geschikt is voor natuureducatie en recreatie. Je bent van harte welkom om mee te helpen met de onderhoudsklussen en om genieten van deze mooie natuurlocatie. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 oktober. Voor alle harde werkers is er koffie,thee, frisdrank en een lunch met soep.

Werkzaamheden

De klussen die we gaan doen: snoeien, takken en houtsnippers verwerken, herstelwerk aan bruggetjes en houtwerk, paden onkruidvrij maken.

Tijd

Van 9.30 tot 15.00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 15 personen (15 volwassenen), er zijn nog 5 plekken (5 volwassenen) over.

Locatie

Provincialeweg 30 - 34 Kornhorn, Groningen

We verzamelen bij

Kornhorn Curringherschuur. De schuur staat 300m ten Zuiden van de ingang Provincialeweg 30/34. Auto's dienen aan de Provincialeweg geparkeerd te worden. Enkel fietsers en wandelaars kunnen doorrijden/lopen tot de Curringherschuur., Groningen

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Kinderen zijn welkom en kunnen meehelpen onder toezicht van ouders.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Rob Heringa
heringarob@gmail.com
06 53464935

of de provinciale coordinator

Elmar Schraa
e.schraa@landschapsbeheergroningen.nl
050-5345199

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting Curringherveld Kornorn in samenwerking met Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen en IVN Grootegast.

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

3 november 2018

Curringherveld - Kornhorn

Curringheschuur

Curringheschuur