Amfibieën en Reptielen

D-NL samenwerking Kuhberg Wildenrath Wegberg

Het Grenspark Maas-Swalm-Nette organiseert samen met Staatsbosbeheer Regio Zuid elk jaar een grensoverschrijdende natuurwerkdag, afwisselend in Nederland en Duitsland.

Dit jaar gaan we weer aan de slag in het Schaagbachtal (D), in samenwerking met Naturschutzstation Wildenrath en Staatsbosbeheer Regio Zuid.

De Schaagbeek bepaalt in dit gebied het reliëf. Aan de onderkant van een helling, de Kuhberg (koeberg), gaat de vegetatie over in venige heide en laagveen. Deze vegetatie biedt levensruimte aan de gladde slang, gewone dopheide, struikheide, gewone dotterbloem en beenbreek. Om deze bijzondere biotopen te behouden is beheer nodig, door opkomende bomen en struiken te verwijderen (dennen, populieren, berken en vuilbomen). Op die manier voorkomen we het dichtgroeien met houtige gewassen en het verlies van water door transpiratie door de bomen.

Mensen van weerskanten van de grens zijn welkom om mee te doen met deze Duits-Nederlandse actie. We knippen, zagen en trekken de bomen weg. Op deze manier behouden we een mooi biotoop, waar deze bijzondere dier- en plantensoorten zich thuis voelen. De actie, waarbij Nederlanders en Duitsers, zowel jong als oud, elkaar ontmoeten, duurt van 9.30 tot 14 uur.

Het hiervoor benodigde gereedschap is aanwezig. Zorg als deelnemer wel zelf voor stevige kleren en schoeisel. Iets te drinken staat klaar. Na afloop is er soep met broodjes bij Naturschutzstation Wildenrath.

Verzamelplek om 9:30 uur is de parkeerplaats Naturparkweg 2 (D-41844) in Wegberg-Wildenrath. Vanuit hier carpoolen we naar de locatie (ca. 2 km).

 

Werkzaamheden

Mensen van weerskanten van de grens zijn welkom, om mee te doen, als we bij deze Duits-Nederlandse actie knippen, zagen en uittrekken en op die manier een belangrijk biotoop instandhouden. We zorgen voor gereedschap.

Tijd

Van 9.30 tot 14.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 60 personen (40 volwassenen en 20 kinderen), er zijn nog 21 plekken (14 volwassenen en 7 kinderen) over.

Locatie

parkeerplaats Naturparkweg 2 Wildenrath, Wegberg, Limburg

We verzamelen bij

parkeerplaats Naturparkweg 2, Limburg

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

zagen, knippen en takken slepen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

André Claassen, Liliane Clement
andre.claassen@grenspark-msn.nl
06 3918 0910

of de provinciale coordinator

Wouter Jansen
w.jansen@ikl-limburg.nl
06-14648889

Deze locatie wordt georganiseerd door

Staatsbosbeheer i.s.m. Naturpark Maas-Schwalm-Nette

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

D-NL samenwerking Kuhberg Wildenrath Wegberg

aan het werk

aan het werk

Samen werken voor de natuur

Samen werken voor de natuur

prachting natuurgebied

prachting natuurgebied

Tijd voor pauze

Tijd voor pauze