De Groene Oase

De Groene Oase bevind zich in het noordwestelijke puntje van recreatiegebied Geestmerambacht ten noorden van de Kanaaldijk 1 in Koedijk. Net buiten Koedijk (Gemeente Langendijk) bevindt zich een bermperceel van circa 5 hectare groot, op de kruising van de Kanaaldijk en de N504. In het verleden was dit stuk grond in gebruik als natuurlijke berm. Tot voor kort stonden er op dit perceel populieren welke zijn gekapt. Doordat het perceel is doorsneden door de N504 hebben we te maken met een noordelijk en zuidelijk gedeelte. In het noordelijk deel heeft stichting De Groene Oase een voedselbos en in het zuidelijk deel een fruitbomen weide. We zijn in maart 2018 begonnen met de eerste aanplant dit deden wij met NL doet. We bevinden ons momenteel in het tweede jaar van onze pilot in de pioniersface en worden hierin ondersteund door Landschap Noord-Holland.
Het gebied ligt vlakbij de Noordzee, aan de rand van het Noord- Hollandse duingebied en is gelegen in een zee eilandschap. Het gaat om een ontwaterd poldergebied dat rond één meter onder zeeniveau ligt. Door de zeeklei en het hoge waterpeil betreft het een vegetatiecomplex van “ingedijkte moerassen met Zomereiken- Essen en Essen-Iepenbossen” (Alterra). Het perceel ligt op plusminus 10 minuten fietsafstand van de dorpskernen Koedijk en Bergen, recreatieplas de Zomerdel en de duinen.

Werkzaamheden

Op deze dag willen we samen met het Kernteam van De Groene Oase flink wat werk verzetten! Onder de bomen willen we een mulchlaag aanbrengen en ook willen we hier en daar nog wat bomen en struiken planten.

 

Tijd

Van 10.00 tot 15.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 20 personen (20 volwassenen), er zijn nog 16 plekken (16 volwassenen) over.

Locatie

Kanaaldijk 1 Bergen, Noord-holland

We verzamelen bij

Kanaaldijk Kanaaldijk bij parkeerplaatsje Groene Oase, iets ten noorden van Kanaaldijk 1, Noord-holland

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Inge den Hartog
www.degroeneoase.eu
06-24470047

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-0064483

Deze locatie wordt georganiseerd door

2 november 2019

De Groene Oase

Groene Oase

Groene Oase