Insecten

Stichting De Kievit Harmelen, Woerden

Stichting De Kievit beheert en onderhoudt al ruim 27 jaar een klein natuurterrein aan de zuidwest kant van Harmelen. Eigenaar van de grond is het Utrechts Landschap. Doelstelling van de stichting is het bieden van de omstandigheden voor en het geven van Natuur en Milieu Educatie (NME) aan de basisschoolleerlingen in Harmelen en omstreken. Het terrein omvat naast een drietal gerestaureerde daggelderswoninkjes en een werkschuur een boomgaard met oude appel- en perenrassen, een moes-, kruiden- en vlindertuin, een bijenstal, een natuurplas met eilandje, een geriefbos en een mooi stuk verschraald grasland met een brede wilde flora, waaronder diverse orchideeënsoorten. Het geheel is omgeven door sloten.

De Kievit is niet gesubsidieerd en wordt volledig gerund door vrijwilligers. We zijn we afhankelijk van donateurs, giften en bijdragen tijdens open dagen en andere activiteiten, de verkoop van wat fruit en appelsap uit de boomgaard en actieve deelname aan diverse lokale en landelijke sponsoracties.

Werkzaamheden

Aangezien ons terrein afgelopen jaar met een kleine hectare (incl. een tweede natuurplas) is uitgebreid is er veel werk te verzetten. Dit nieuwe stuk grond zal de komende jaren sterk worden verschraald om ook de brede wilde flora weer terug te krijgen en zo ook meer voedsel te bieden voor de wilde bij en andere insecten. Omdat het een open stuk terrein betreft gaan we aan de zuidzijde boom- en struikgroepen aanplanten, bestaande uit een selectie van veelal bloeiende en besdragende autochtone gewassen, zoals o.a. vlier, meidoorn, lijsterbes, sleedoorn en krent.
Als tweede project (afhankelijk van het aantal vrijwilligers) dient de begroeiing op ons eilandje te worden uitgedund. Daarnaast moeten enkele te hoog opgeschoten bomen worden weggezaagd.
Voor kinderen (onder begeleiding van ouders) is er beperkt werk voor handen. Ze kunnen b.v. helpen bij het afvoeren van takken en boompjes en ander snoeimateriaal.  Dit wordt dan weer verwerkt in een houtril, die weer plaats biedt aan allerlei klein gedierte.

In verband met de lage ligging van het terrein en de hoge grondwaterstand is het aan te bevelen om voor goede laarzen te zorgen en kleding te dragen die tegen een stootje en wat modderspetters kan.

Uiteraard wordt er gezorgd voor koffie/thee en koek, en na afloop is er gelegenheid tot gezellig nakletsen onder het genot van een drankje.

Tijd

Van 10.00 (vanaf 09.30 is er koffie/thee) tot 16.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 25 personen (20 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 13 plekken (10 volwassenen en 3 kinderen) over.

Locatie

Haanwijk 5; best bereikbaar via pad naast Bisschopshof 2 (daar is ook parkeergelegenheid) Harmelen, Utrecht

We verzamelen bij

Natuurterrein De Kievit, Utrecht

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Afvoeren van gesnoeide takken en ander materiaal en een houtril opbouwen.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Gerrit van der Vliet
agvandervliet@casema.nl
(op werkdag zelf: 06-17511075) op andere momenten: 0348 443876

of de provinciale coordinator

Evelien Kenbeek
info@landschaperfgoedutrecht.nl
030 220 55 34

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting De Kievit

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Stichting De Kievit Harmelen, Woerden