Insecten

Natuurpark De Kwebben Vught

Natuurpark De Kwebben is een mooi stukje landschap zoals dat vroeger gewoon was rond Vught. Het bestaat uit een paar weitjes met sloten en elzensingels en in het midden een grote poel (kweb). Aan weerszijden van het park dat 4 hectare (8 voetbalvelden) groot is liggen een boszoom en een singel met fraaie rietoevers. Nadat hier 20 jaar geleden de vermeste toplaag is afgegraven zijn er onder andere zeldzame plantensoorten teruggekeerd zoals wateraardbei, moeraskartelblad en bijzondere zeggesoorten. Sinds eem aantal jaar kent het park ook een natuurspeelplaats. Hierin ligt een vlinder- en bloemenpluk-tuin voor kinderen. Een belangrijk doel van het park is het bevorderen van natuurbeleving van kinderen in hun eigen woonomgeving en het betrekken van buurtbewoners waaronder ook zorgbehoevenden. Vandaar dat de werkgroep De Kwebben een ommetjes-pad en een speciale rolstoeltoegankelijke picknicktafel aan het park heeft toegevoegd. Het natuurpark wordt door een kleine groep vrijwilligers en de gemeente samen onderhouden.

Werkzaamheden

Op deze dag wordt gewerkt in de vlinder-pluktuin, er wordt een deel van een vlechtheg gevlochten die er omnheen ligt. Verder worden er naar gelang het aantal handen wilgen geknot, houtopstanden gedund en worden een ommetjes-pad en de natuurspeelplaats onderhouden. We hebben flink wat handen nodig om al het werk gedaan te krijgen dus je bent hier meer dan welkom! Tussen de middag verzorgen wij daarom soep met broodjes.

Tijd

Van 10:00 tot 15:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 20 personen (15 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 5 plekken (3 volwassenen en 2 kinderen) over.

Locatie

Peellandstraat 1 Vught, Noord-brabant

We verzamelen bij

Vught, Noord-brabant

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Wilgen knotten, hout sjouwen, onder begeleiding zagen, wandelroute en natuurspeelplaats onderhouden, vlinder-pluktuin winterklaar maken.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Robin van Dijk
Romaluja1@kpnplanet.nl
06-27745051

of de provinciale coordinator

Marjolein Jellema
mjellema@brabantslandschap.nl
0411-622775 of 06-52318813

Deze locatie wordt georganiseerd door

Natuurlijk Vught www.NMVught.nl

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Natuurpark De Kwebben Vught

Soep!

Soep!

Knotten door knarren

Knotten door knarren

de nieuwe picknick-tafel

de nieuwe picknick-tafel

De Kweb

De Kweb

Vlinder-Pluktuin

Vlinder-Pluktuin

Natuurwerkdag

Natuurwerkdag