Amfibieën en Reptielen

Deurnese Peel

De Deurnese Peel en de Mariapeel vormen samen een Natura2000-gebied. Het doel is om daar hoogveen terug te krijgen. De Peel was vroeger een groot hoogveengebied. Veel is er van verdwenen door turfafgraving en ontginning tot landbouwgrond. Enkele waardevolle Peelreservaten zijn nog overgebleven. Staatsbosbeheer en Werkgroep Behoud de Peel hebben daarin al veel natuurherstelwerk verricht. Overal zijn inmiddels de vroegere ontwateringssloten afgedamd en zijn kades aangelegd om het water in het gebied vast te houden. Rondom de Peel zijn landbouwgronden aangekocht en ingericht als natuur. Het Peelherstelwerk is echter nog niet af. Voorlopig is er nog beheerswerk nodig in de Peel, waaraan wij op de natuurwerkdag een bijdrage zullen gaan leveren.
Behalve dat het werk nuttig is, is het ook heel erg leuk om te doen. En je hebt de kans om in een prachtig Peelgebied te komen!
Tijdens (de wandeling naar) het werk zal er ook tijd zijn voor vragen/uitleg over het moois dat de Peel te bieden heeft.
Wij zorgen voor wat lekkers bij de koffie.
Voor meer info over Werkgroep Behoud de Peel, zie www.wbdp.nl

Werkzaamheden

Bomen/boompjes zagen en knippen om het open veenlandschap te behouden.

Tijd

Van 09:30 tot 14:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 50 personen (40 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 33 plekken (23 volwassenen en 10 kinderen) over.

Locatie

Soemeersingel 127 Helenaveen Helenaveen, Noord-brabant

We verzamelen bij

Parkeerplaats IJsboerderij Hoeve Willem III, Noord-brabant

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Onder begeleiding van eigen ouders zijn kinderen welkom.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Wim van Opbergen
wvopbergen@hetnet.nl
0493-319610 06-33137707 (06-nummer alleen op de werkdag zelf)

of de provinciale coordinator

Marjolein Jellema
mjellema@brabantslandschap.nl
0411-622775 of 06-52318813

Deze locatie wordt georganiseerd door

Werkgroep Behoud de Peel samen met Staatsbosbeheer

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Deurnese Peel

Peellandschap

Peellandschap

Aan het werk 1

Aan het werk 1

Aan het werk 2

Aan het werk 2

Aan het werk 3

Aan het werk 3

Aan het werk 4

Aan het werk 4