Doetinchem, ‘t Knapperslag

07-11-2020
09:30 - 12:00
Boompjes/struiken verwijderen, Maaien, Overig
Op deze locatie zijn de werkzaamheden geschikt voor kinderen.

Nog plek voor 23 van totaal 25 personen

Locatie

Buurgrond ’t Knapperslag is in 2020 volledig ingericht als natuurgebied. Dit is het eerste terrein van de stichting Buur maakt Natuur waar natuur werd verworven middels schenkingen van ‘buren’ en binnenhalen van subsidies. Het terrein is 4 hectare groot en voorziet in diverse landschapselementen voor amfibieën, insecten, zoogdieren en vogels. Wij gaan deze ochtend het terrein winterklaar maken door in hoofdzaak gemaaid gras bijeen te brengen en af te voeren. Hiermee verschralen wij het terrein en verwijderen opslag rondom poelen om zo het gebied geschikt te houden voor amfibieën. Meer info over locatie: www.buurmaaktnatuur.nl/knapperslag

Werkzaamheden

Wij gaan deze ochtend aan de slag het bij elkaar harken en vervolgens verwijderen van gras met kruiwagens. Dit gras is een week eerder gemaaid middels een balkmaaier rondom bestaande poelen. Door het afvoeren verschraalt het gebied en blijft het terrein open en geschikt voor insecten en amfibieën. Als er tijd over blijft zijn er nog enkele andere klusjes. We maken er samen een leuke en actieve ochtend van!


Er is werk voor

Maximaal 25 personen (20 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 23 plekken (18 volwassenen en 5 kinderen) over.


Overige informatie


Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

Adres locatie

Vogelstraat Wehl, Gelderland

Verzamelen bij

Vogelstraat, Gelderland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Wilber Thus
wthus@xs4all.nl
06 – 188 546 74

of de provinciale coordinator

Saskia Bemer
s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
026-3537444

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting Buur maakt Natuur

Aanmelden Natuurwerkdag 2018 't Knapperslag kom jij ook?