Vogels

Dongevallei

De Vrijwilligersgroep Dongevallei is recent opgericht en heeft voorlopig ca. 30 geïnteresseerde deelnemers. Er is een jaarprogramma voor 2019, waarin verschillende activiteiten staan gepland. Dat varieert van kleinschalig onderhoud aan bosjes en poelen, beheer van oeverzwaluwenwand en ijsvogelwandjes, zwerfvuilopruimacties, ed.  Alle werkzaamheden gaan in overleg met de gemeente en eventueel de betreffende aannemers die in het gebied werken.

Werkzaamheden

uitzetten van werkgebied en veiligheidszones; werkbespreking en taakverdeling aangeven

herstel grondlichaam achter de kunstwandjes

vrijmaken en uitgraven ringsloot rondom kunstwandjes

vrijmaken van front kunstwandjes van begroeiing

snoeien van takhout

op rillen leggen van takhout aan landzijde kunstwandje

zonodig herstel van afrastering

Tijd

Van 9.00 uur tot 13.00 uur, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 25 personen (20 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 24 plekken (19 volwassenen en 5 kinderen) over.

Locatie

Langendijk Tilburg Tilburg, Noord-brabant

We verzamelen bij

Parkeerplaats hoek Langendijk en Mariadevonder-fietspad Tilburg, Noord-brabant

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Kinderen kunnen meehelpen met de activiteiten

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Guido Stooker
gstooker@live.nl
0612215643

of de provinciale coordinator

Marjolein Jellema
mjellema@brabantslandschap.nl
0411-622775 of 06-52318813

Deze locatie wordt georganiseerd door

Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

2 november 2019

Dongevallei