Fam. Aarnoutse Zwaakse Weel

07-11-2020
09:00 - 12:00
Takkenril maken, Wilgen knotten, Zagen
Op deze locatie zijn de werkzaamheden geschikt voor kinderen.

Nog plek voor 30 van totaal 30 personen

Locatie

Het erf van de fam. Aarnoutse is een voorbeeld van een streekeigen Zeeuws erf. Naast het erf ligt de Zwaakse Weel dat een paradijs is voor vele plant- en diersoorten. Wij gaan die dag de wilgen knotten. Een oude kreekrestant met knotwilgen langs de oevers, historische boerderijen op korte afstand van de kreek en op de achtergrond de bekende dijken met hun bomenrijen. De kreek met de naam ‘Zwaakse Weel’ is een restant van de stroomgeul de ‘Zwake’ die tot de 14e eeuw door het eilandenrijk van het huidige Zuid-Beveland stroomde. Deze geul vormde in de Middeleeuwen zelfs een belangrijke waterweg. Door verzanding en steeds verdere bedijking van het land rondom de geul, is deze volledig binnendijks komen te liggen. Waarschijnlijk is door de grote diepte van delen van de kreek nog een groot deel open water. Kortom, een landschappelijk en cultuurhistorisch zeer interessante plek voor een werkdag.


Werkzaamheden

Op deze locatie van de KNNV - De Bevelanden is iedereen welkom. Het belooft weer een leuke dag te. Je hoeft absoluut geen lid te zijn van de KNNV om mee te doen, iedereen is welkom en het is gratis. Het kan af en toe drassig wezen, dus trek oude kleren/werkkleding en laarzen of is dergelijks aan. We hopen jullie te zien op de Natuurwerkdag!
Voor de navigatie kun je het beste het postcode 4434 RG invullen.Er is werk voor

Maximaal 30 personen (25 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 30 plekken (25 volwassenen en 5 kinderen) over.


Overige informatie


Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

Adres locatie

Groenewegje 3 Kwadendamme, Zeeland

Verzamelen bij

Groenewegje 3 Kwadendamme, Zeeland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Johan Vermin
vermijn@kpnmail.nl
0113-639620

of de provinciale coordinator

Pieter Voets
pieter.voets@landschapsbeheerzeeland.nl
0113-230936

Deze locatie wordt georganiseerd door

KNNV - De Bevelanden - Beheerswerkgroep

Aanmelden zomer