Groene Carre Hoofddorp

Het Groene Carre is een enige jaren geleden aangelegd recreatiegebied van 70 ha groot aan de noord-oostzijde van Hoofddorp. U vindt hier kunstmatige heuvels, waterpartijen en moerasstroken. Van de 70 ha is 10 ha sinds 2008 in experimenteel ecologisch beheer door en met  Stichting Meergroen. Een kuil van ca 1 ha met voedselarme en vochtig brak water is een van de pareltjes van dit beheerexperiment geworden mwet de soortenrijkldom van een  duinvalleivan  de wadden eilanden   . Een derde is vergraven tot een amfibieenpoel met daaromheen een orchideenweide; in een derde wordt de aangeplante wilgenstruiken gehandhaafd en in een eenderde wordt natuurlijke bosvorming gestimuleerd. Het hele terrein is zeer soortenrijk aan het worden in kruiden, paddenstoelen en meerjarige gewassen (Inmiddels 25 rode lijst soorten .In de zomer bloeit er massaal duizendguldenkruid, bleekwitte droogbloem, parnassia, bitterling, ogentroost, kruipend stalkruid.moeraskartel blad, rondbladig wintergroen. Moeraswespenorchissen, rietorchissen en brede wespenorchissen nemen jaar op jaar in aantal toe, waardoor het gebeid er uit ziet als een ideale duinvallei op Vlieland of Texel.

Werkzaamheden

Maaien, maaisel afvoeren, beginnende rietopslag uittrekken en boomopslag trekken, uitsteken en afzagen. In de Haarlemmermeer is het elke dag natuurwerkdag. Elke donderdag in oktober en november, en op 3 november zelf is er gelegenheid voor groepen tot 30 mensen om aan ecologisch beheer te werken: het creatief dunnen van te dicht geplante boompjes (diameter 5-12 cm). Project 2 en 3: boomopslag (berk, wilg, els van 1 - 20 cm diameter) verwijderen uit orchideenweides en -oevers. Van beide projecten worden takkenrillen opgebouwd ten behoeve van paddenstoelen en kleine dieren. Op dit werk kan door groepen ook elke week van het jaar en vooral in de winter worden ingeschreven in combinatie met rondleidingen en lunches (teambuilding, MVO, stages, actieve recreatie, etc). Aanmelding buiten 3  november (dit is onze voor keur!)via Locatieleider. Zie elders ook in vele  andere projecten van St ichtingMEERGroen. Zelf lunch, stevig schoeisel meenemen indien mogelijk. Voor gereedschap, koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd. Geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar onder begeleiding van ouders.

Tijd

Van 10.00 tot 16.00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 50 personen (50 volwassenen), er zijn nog 50 plekken (50 volwassenen) over.

Locatie

Hoofdweg 601 Hoofddorp, Noord-holland

We verzamelen bij

Parkeerplaats Kruising Hoofdvaart Oost met N201 Parkeerplaats Kruising Hoofdvaart Oost met N201, Noord-holland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

meehelpen met lichter klusjes

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Franke van der Laan
info@stichtingmeergroen.nl
06-48226490

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-0064483

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting MeerGroen, in samenwerking met Gemeente Haarlemmermeer en Stadspark Hoofddorp

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

3 november 2018

Groene Carre Hoofddorp

Opschonen Orchidee├źnweide

Opschonen Orchidee├źnweide