Vogels

Haarlemmer Kweektuin

De Haarlemmer Kweektuin is het ontwikkelplan voor de oude Stadskweektuin met  voormalige Boomzwellerij met kassen naar een groen, ecologisch stadspark voor iedereen. Het terrein is twee keer zo groot geworden. Er is een watergang met ecologische oevers, de natuurspeelplek Paddenpoel, een water-ecopark en een wandelroute rond om. Bewoners en gemeente werken samen om dit plan te realiseren.
 

Werkzaamheden

Op de Natuurwerkdag gaan we maaien en het maaisel bijeen harken en afvoeren naar de composthoop, zaailingen uit de oevers en uit de bomenperken verwijderen, een stammentrappetje maken op de natuurspeelplek, op de Fruittuin aan de slag en verzorgen we koffie, thee en lunch voor de deelnemers.

Tijd

Van 10.00 tot 14.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 20 personen (20 volwassenen), er zijn nog 1 plekken (1 volwassenen) over.

Locatie

Kleverlaan 9 Haarlem, Noord-holland

We verzamelen bij

Kas aan het marktplein op de Haarlemmer Kweektuin vanaf 9.45 uur, Noord-holland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

o.a. snoeien, knippen, zagen, harken, kruien, wieden, zaailingen uitspitten etc.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Karin Schot
doen@haarlemmerkweektuin.nl
06-10378152

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-0064483

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting Haarlemmer Kweektuin

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Haarlemmer Kweektuin

Verzamelpunt natuurwerkdag Haarlemmer Kweektuin

Verzamelpunt natuurwerkdag Haarlemmer Kweektuin

Watergang in de zomer

Watergang in de zomer