Heempark Heeg

Het heempark van Heeg bestaat uit 12 hectare natuurgebied. Gekozen is voor karakteristieke Friese natuur- en bostypen in de vorm van een grote waterpartij, een stinzenbos en verschillende andere ecosystemen (droog/zand en nat/veen). Het heempark is een natuurgebied met afwisselende begroeing. Het is nu 22 jaar oud en wordt onderhouden door vrijwilligers. Naast recreatie speelt het heempark een belangrijke rol bij Natuur en milieueducatie voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs in de zuidwest hoek van Friesland.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het winterklaar maken van het gebied. Dus vooral uitslepen van hout, knip en snoei werk. De dag is geschikt voor kinderen, maar wel onder begeleiding van volwassenen.

Tijd

Van 10:00 tot 15:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 90 personen (60 volwassenen en 30 kinderen), er zijn nog 87 plekken (57 volwassenen en 30 kinderen) over.

Locatie

Simmerkrite 15 Heeg, Friesland

We verzamelen bij

NME-centrum , Friesland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Meehelpen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Hans van de Water
heempark.heeg@ziggo.nl
0515442651 of 0614024772

of de provinciale coordinator

Jan Piet de Boer
j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl
0512-383800 of 06-51278957

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting Heempark Heeg

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Heempark Heeg