Vogels

Heemtuin Goudse Hout

De Heemtuin Goudse Hout doet elk jaar met veel vrijwilligers mee aan de Landelijke Natuurwerkdag! De Heemtuin Goudse Hout bestaat uit verschillende landschapselementen, die samen een indruk geven van hoe het Zuid-Hollandse veenweidegebied er uit heeft gezien. Door verstedelijking, gewijzigde landbouwmethoden en ontwatering is veel natuurlijke rijkdom van het Zuid Hollandse landschap verdwenen. In de Heemtuin Goudse Hout wordt de natuurlijke rijkdom en verscheidenheid van het oorspronkelijke veenweidegebied zoveel mogelijk in stand gehouden en met veel succes. De heemtuin is te vinden in het recreatiegebied de Goudse Hout in de nabijheid van de Reeuwijkse Plassen. Op de eigen website www.heemtuingoudsehout.nl is alle informatie over heemtuin en de bereikbaarheid te vinden.

Werkzaamheden

Stobben afzetten van wilgenhout in respectievelijk het snijgriend (= dun hout) of hakgriend (=dikker hout). Ruigte afruimen van rietland. Kinderen kunnen helpen in het snijgriend en met het afruimen van hooi in de hooilandjes. Daarnaast wordt voor belangstellenden een workshop "Vlechten met natuurlijke materialen" georganiseerd. Deze activiteit is ook zeer geschikt voor kinderen. Laarzen/ waterdichte schoenen wordt aangeraden. Voor handschoenen en gereedschap wordt gezorgd. In de pauzes is er koffie, thee en koek. De heemtuinvrijwilligers zorgen voor instructie en begeleiding. Wel wordt de deelnemers dringend gevraagd om eventuele kinderen zelf te begeleiden. 

Tijd

Van 10.00 tot 16.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 58 personen (43 volwassenen en 15 kinderen), er zijn nog 22 plekken (12 volwassenen en 10 kinderen) over.

Locatie

Goudse Houtsingel/Kale Jonkerpad Gouda, Zuid-holland

We verzamelen bij

Ingang Heemtuin Goudse Hout, Zuid-holland

Bekijk de route

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Vlechten met natuurlijke materialen, hooi afruimen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Sjaak Witteveen
SjaakWitteveen@gmail.com
0182-586901 / 06-28909752

of de provinciale coordinator

Wout van der Slikke
w.vanderslikke@degroenemotorzh.nl
06-51922435

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting heemtuin Goudse Hout

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Heemtuin Goudse Hout

Lekker sjouwen met de takken

Lekker sjouwen met de takken

Er wordt heel wat afgevoerd.

Er wordt heel wat afgevoerd.

Bollen planten en in het voorjaar verwonderd zien hoe mooi het is geworden.

Bollen planten en in het voorjaar verwonderd zien hoe mooi het is geworden.

Lekker werken in het griend

Lekker werken in het griend

Wilgentenen vlechten

Wilgentenen vlechten

Van werken in de natuur wordt je altijd blij !

Van werken in de natuur wordt je altijd blij !

Welkom op de Heemtuin Goudse Hout

Welkom op de Heemtuin Goudse Hout

Vlechten met al je zintuigen

Vlechten met al je zintuigen

Veel belangstelling !

Veel belangstelling !