Uilen

Werkgroep Bosrijk & Landschapsbeheer Groesbeek (LBG)

Als het aan de werkgroep Bosrijk ligt, krijgt meer bos de kans om natuurlijk oud te worden. Zo'n bos heeft een rijke samenstelling van bomen, struiken, kruiden, micro-organismen die past bij de groeiplaats. De leeftijd van de bomen is gevarieerd, - er zijn ook bomen van hele hoge leeftijd en bomen in verval. De invloed van de mens is beperkt. Het beheer is respectvol ten opzichte van natuurlijke processen en is vooral gericht op het terugdringen of zo mogelijk ongedaan maken van menselijke invloed. Beuk, Wintereik, Hulst, Tamme kastanje en Sporkehout worden bewust ontzien en vrijgezet. Denk daarbij aan het verwijderen van exoten, het terugbrengen van soorten die thuishoren in zo'n bos. We zijn actief in het Nederrijks woud / Reichswald dat ligt tussen Nijmegen en Kleef (Duitsland). We werken daarom samen met de eigenaren van het bos, waarvan de grootste zijn Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Forstamt. We zijn een kleine groep met grote ambities. We werken lokaal en denken globaal.

Dit jaar werken wij samen met onze goede bekende, het Landschapsbeheer Groesbeek, Zie ook: https://www.facebook.com/lbggroesbeek. Deze praktische beheergroep valt onder de koepelorganisatie Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal (WMG).

Samen kunnen we meters maken die dag! Iedereen is welkom, jong en oud, beginnend of gevorderd. Er is enige catering en ook een schuiltent aanwezig. EHBO en een calamiteitenplan ook. Helaas is de locatie slecht bereikbaar met het OV, beste is om met de auto of fiets te komen en dan te koersen op Parkeerplaats Burgemeester Sengersweg. Dat is iets voorbij het Zwaantje, aan de rechterkant (in richting Mook).

bosrijk.info

http://www.wmg-groesbeek.nl/

https://www.facebook.com/lbggroesbeek/


 

Werkzaamheden

De activiteiten bestaan vooral uit het omzagen van kleine Amerikaanse eiken en vogelkersen met voornamelijk handgereedschap. De boompjes zijn vooraf gemerkt. De omgezaagde boompjes en taken leggen we op hopen rondom de kernen met begroeiing van inheemse soorten om deze af te bakenen. Daarnaast planten we gewenste boomsoorten, zoals sporkehout. We zullen ook stormschade gaan nabootsen. Er zullen miniexcursies worden georgansiseerd. Speciale aandacht voor de jeugd, o.a. door medewerking van de Avonturenboswachter!

Tijd

Van 9.00 tot 12.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 100 personen (50 volwassenen en 50 kinderen), er zijn nog 65 plekken (29 volwassenen en 36 kinderen) over.

Locatie

Parkeerplaats hoek Groesbeekseweg en Burgemeester Sengersweg Mook, gemeente Mook & Middelaar, Limburg

We verzamelen bij

Burgemeester Sengersweg parkeerplaats, Limburg

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Zagen, snoeien en een takkenrils maken

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Gijs Looijen
gijslooijen@gmail.com
06-42238305

of de provinciale coordinator

Wouter Jansen
w.jansen@ikl-limburg.nl
06-14648889

Deze locatie wordt georganiseerd door

Werkgroep Bosrijk in samenwerking met Natuurmonumenten

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Werkgroep Bosrijk & Landschapsbeheer Groesbeek (LBG)

Perceel met beuken

Perceel met beuken

Beukenbos met in de achtergrond een stakenbos van amerikaanse eiken

Beukenbos met in de achtergrond een stakenbos van amerikaanse eiken