Vogels

Landgoed Hemrick

Historisch Landgoed Hemrick grenst direct aan het dorp Hemrik en loopt ten oosten van het Hemrikerpead vanaf de Binnenwei tot aan de Hemrikerscharren.

Een, 16-de eeuws, monumentaal hallenboerderijtje vormt het middelpunt van het landgoed.

In het verleden behoorde het landgoed toe aan de landerijen van de adel uit Beetsterzwaag.

Rond 1850 is het aangekocht door de familie van der Sluis uit Hemrik en sindsdien in familie bezit gebleven. De voorgaande en huidige erfgenamen hebben zich tot doel gesteld dit historisch erfgoed te behouden voor de huidige en volgende generaties.

Buiten betaald bosbeheer zijn VRIJWILLIGERS, tijdens de Natuurwerkdagen, onmisbaar van het ontwikkelen en bijhouden voor een gezond en natuurlijk eco systeem voor de aanwezige dieren in het bos waar ook wandelaars van kunnen genieten.

 

Werkzaamheden

Werkzaamheden vinden plaats in het bos aan het Hemrikerpead:

* Handmatig verwijderen vogelkers en dood hout.

* Verspreiden zand uit sloten wat nu in hoopjes langs de slootkant ligt.

* Inplanten 1 jarige meidoorn ( Deze winter worden er ook 25 lindes ingeplant ).
 

Tijd

Van 10:00 tot 15:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 25 personen (15 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 22 plekken (12 volwassenen en 10 kinderen) over.

Locatie

Himrikerpead Hemrik, Friesland

We verzamelen bij

Ingang bos aan het Hemrikerpead ( volg fietspad vanaf de Binnenwei), Friesland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Meehelpen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Oege Hiddema
famboer@xs4all.nl
06-10145159

of de provinciale coordinator

Jan Piet de Boer
j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl
0512 383800

Deze locatie wordt georganiseerd door

particulier

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Landgoed Hemrick

Huisje op Landgoed Hemrik

Huisje op Landgoed Hemrik

Natuurwerkdag plaatsing borden en loopplank

Natuurwerkdag plaatsing borden en loopplank

Natuurwerkdag plaatsing borden en loopplank 1

Natuurwerkdag plaatsing borden en loopplank 1