Insecten

Hof van Heden

Hof van Heden is ontwikkeld in 2015 op initiatief van de Diaconie Protestantse Gemeente Oostkapelle. U vindt hier hoogstambomen met oude fruitrassen: appel, peer en pruim. Alles is deels omzoomd door

heggen, waaronder een typisch Zeeuwse haag met meidoorn, sleedoorn en veldesdoorn. Verder is de haag opgevuld met hondsroos, egelantier, vlier en koebraam. Het biedt kansen voor o.a. wilde bijen en

voor de verdere ontwikkeling van de biodiversiteit.

 

Een groene ontmoetings- en belevingsplek in ontwikkeling. Als dorpsbewoner, als passant, als wandelaar vindt u hier rust en schoonheid. U kunt inspiratie opdoen en ontspanning vinden op deze plek in wording.

De ontwikkeling van de hof zal ieder jaargetijde elk jaar opnieuw een verrassend nieuwe aanblik geven. Naarmate de bomen en struiken in grootte toenemen, kan deze plek meer en meer veranderen in een idyllisch oord!

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn onder andere: Mest kruien en rond de fruitbomen leggen, schoonmaken van de bijenheuvel en het bijenhotel wordt voorzien van nieuw leem.

Tijd

Van 10:00 tot 15.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 10 personen (10 volwassenen), er zijn nog 8 plekken (8 volwassenen) over.

Locatie

Oostkapelle, Zeeland

We verzamelen bij

Grijpskerkseweg Bij ingang boomgaard, Zeeland

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Peter Geene
famgeene@zeelandnet.nl
0622871666

of de provinciale coordinator

Sylvia Tuinder
sylvia.tuinder@landschapsbeheerzeeland.nl
0113-230936

Deze locatie wordt georganiseerd door

Hof van Heden

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Hof van Heden

het maaien

het maaien