Insecten

Kennemerstrand

Het Kennemerstrand is een prachtig en bijzonder natuurgebied, ongeveer een kilometer ten zuiden van de pier van IJmuiden gelegen. Het gebied bestaat uit een binnenmeer (het Kennemermeer) dat pal achter de eerste duinenrij ligt met hier om heen een brede zone van bloemrijk rietland, open kweldervegetatie, uitgebreid duindoornstruweel en jonge duinvorming. De zoute invloed is hier groot zodat in de open delen veel zeldzame planten groeien als slanke gentiaan, parnassia, moeraswespenorchis, geelhartje en herfstbitterling. Het Kennemerstrand is daarnaast heel bekend bij vogelaars. Er broeden soorten als nachtegaal, blauwborst en tegenwoordig ook regelmatig de graszanger. Ook pleisteren er trekvogels als bokje, watersnip, kramsvogel en sneeuwgors.

Werkzaamheden

Dit keer gaan we met harken en vorken het maaisel in de drassige delen opruimen om daarmee de grond meer te verschralen. Onze jarenlange inspanning is ook dit jaar weer beloond met een overweldigende hoeveelheid orchideeen. Heb je zin om mee te helpen, geef je dan op.

Tijd

Van 9.30 tot 14:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 35 personen (35 volwassenen), er zijn nog 0 plekken (0 volwassenen) over.

Locatie

IJmuiderslag IJmuiden, Noord-holland

We verzamelen bij

Kunstwerk IJmuiderslag aan het eind van de Heerenduinweg, Noord-holland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Kinderen spelen met elkaar, maar kunnen ook mee helpen met hooien !

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Hennie Miltenburg
miltenburgh@gmail.com
023-5266979 / 06-11347227

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-0064483

Deze locatie wordt georganiseerd door

Vrienden van het Kennemerstrand, KNNV Haarlem, Landschap Noord-Holland

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Kennemerstrand

Spelen in het riet.

 Spelen in het riet.

Rietmaaier.

Rietmaaier.

Kennemerstrand

Kennemerstrand

Rietorchis

Rietorchis

Rondbladig wintergroen

Rondbladig wintergroen