Hoeckelingsdam (Kinseldam)

Dit voorjaar hebben 50 PAAR LEPELAARS  op de Hoeckelingsdam gebroed. De Hoeckelingsdam wordt ook wel Kinseldam genoemd. Vaak waren tientallen van deze mooie witte en elegante vogels op de dam te bewonderen. De kolonie lepelaars vestigde zich in 2013 met vier paar, vorig jaar maakten 50 paar er een nest. Dit is nu verreweg de grootste kolonie van Amsterdam en omstreken.
Met de aanwezigheid van noordse woelmuis, ringslang en vele broedvogels bewijst de Hoeckelingsdam haar natuurwaarde als onderdeel van het hele IJsselmeergebied, een gebied dat grotendeels is aangewezen als Natura 2000-gebied. De Hoeckelingsdam is aangelegd als compensatie voor verloren water bij IJburg. Het is een luwtegebied voor waterplanten en vissen. Ook Zilvermeeuwen broeden al jaren op de dam, naast vogels zoals diverse soorten ganzen en eenden. Om het voor de grondbroeders aantrekkelijk te houden gaan wij nu het teveel aan begroeiing verwijderen zodat er meer openruimte ontstaat.

 

Werkzaamheden

Verzamelen met koffie en thee vanaf 09:00 uur bij de parkeerplaats ten zuiden van Durgerdam - Durgerdammergouw 51 1026 CN Amsterdam (adres voor TomTom). Om 09:30 uur lopen de deelnemers (2 km) naar de aanlegplaats van de boot ter hoogte van camping De Badhoeve. Voor een lunch wordt gezorgd. Deelnemers wordt aangeraden laarsen of stevige schoen aan te trekken want het kan bij regenachtig weer erg nat zijn op de dam.
 
Het werk zal bestaan uit het afvoeren van maaisel op dit normaal niet vrij toegankelijk eiland in het IJmeer.
Voortijdig zal er een deel van de begroeiing die is ontstaan worden gemaaid. Deze kan dan bijelkaar worden geharkt en aan de buitenkant van de dam worden gegooid. Dit geeft weer ruimte voor de grondbroeders als meeuwen enz. Ook zal waarnodig naar jonge bomen worden gezocht om deze te verwijderen. Zwerfvuil heeft ook altijd onze aandacht en zal worden verzameld om later te worden afgevoerd.

We verwachten ± 60 deelnemers van de organisatie Uber, die zich net als vorig jaar in wil zetten voor de natuur.
Er is dus een beperkt aantal plaatsen voor andere vrijwilligers.

Het is altijd een leuke dag met soms bijzondere waarnemingen. Zo zagen we wel eens een velduil en noordse woelmuizen.


 

Tijd

Van 09:00 tot 14:00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 70 personen (70 volwassenen), er zijn nog 4 plekken (4 volwassenen) over.

Locatie

Durgerdammergouw, 1026 CM Amsterdam (Durgerdam) Amsterdam (Durgerdam), Noord-holland

We verzamelen bij

Parkeerplaats Durgerdam, navigatieadres Durgerdammergouw 1026 CM Amsterdam Parkeerplaats Durgerdam, Noord-holland

Bekijk de route

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Gerard Hund
wetlandwacht1141@gmail.com
06-20555329

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-0064483

Deze locatie wordt georganiseerd door

Kinselmeerzicht, Landschap Noord-Holland, Vogelwerkgroep Amsterdam, Wetlandwacht Natura 2000 Vogelbescherming Nederland

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

3 november 2018

Hoeckelingsdam (Kinseldam)

Kinseldam

Kinseldam

Kinseldam

Kinseldam

Kinseldam

Kinseldam

Dam

Dam

Dam

Dam

Dam

Dam

natuurwerkdag op de Kinseldam

natuurwerkdag op de Kinseldam