Doe mee op deze locatie

Kibbelkoele IVN Emmen

heide opschonen. Manege  de Eekwal voorbij rijden tot aan de vlag van de Natuurwerkdag

Werkzaamheden

Jonge vliegdennen en berk verwijderen. Heide vrij maken

Tijd

Van 09:00 tot 15.00, 4 november 2017

Er is werk voor

Maximaal 30 personen (30 volwassenen), er zijn nog 30 plekken (30 volwassenen) over.

Locatie

heirweg 17 Emmen, Drenthe

We verzamelen bij

Heirweg 17 Emmen, Drenthe

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Voor kinderen wordt een leuke activiteit georganiseerd

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Dick Haverkamp
dickhaverkamp22@gmail.com
0591-531969 06-28287148

of de provinciale coordinator

Pieter Posthumus
p.posthumus@lbdrenthe.nl
0592 - 333748

Deze locatie wordt georganiseerd door

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

Doe mee op deze locatie
4 november 2017

Kibbelkoele IVN Emmen

jeneverbesstruweel

jeneverbesstruweel