Insecten

Kooibosjes Terschelling

De Kooibosjes: vroeger lag op deze plek een eendenkooi, vandaar de naam. Het landschap bestaat uit een aantal elzensingels met daartussen kleine bloemrijke hooilandjes. In deze weilandjes bloeien in juni en juli onder andere de gevlekte orchideeën. De elzenbosjes werden vroeger gebruikt als hakhoutbosjes, waardoor de bloemrijke graslandjes zijn ontstaan. Om er voor te zorgen dat ze blijven bestaan, moeten de elzen regelmatig worden afgezaagd (waarna ze weer uitlopen). Zoals gebruikelijk kunnen we ook weer smullen van soep en chocolademelk.

Werkzaamheden

De afgelopen jaren zijn vele vrijwilligers aan het werk geweest om deze elzensingels te snoeien. Ook deze natuurwerkdag willen we besteden aan het uitsnoeien van deze singels om de orchideeënlandjes te behouden.

Tijd

Van 10:00 tot 15:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 55 personen (35 volwassenen en 20 kinderen), er zijn nog 44 plekken (24 volwassenen en 20 kinderen) over.

Locatie

Hee 9 Kooibosjes Terschelling, Friesland

We verzamelen bij

Hee, Friesland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Kinderen kunnen meehelpen tijdens deze natuurwerkdag.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Remi Hougee
r.hougee@staatsbosbeheer.nl
0657572620

of de provinciale coordinator

Jan Piet de Boer
j.p.deboer@landschapsbeheerfriesland.nl
0512-383800 of 06-51278957

Deze locatie wordt georganiseerd door

Staatsbosbeheer

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Kooibosjes Terschelling

Aan het werk!

Aan het werk!

Kooibosjes, aan het werk!

Kooibosjes, aan het werk!

Kooibosjes Terschelling

Kooibosjes Terschelling