Vogels

Ridderoordse bossen

Het Ridderoordse bos is een "historisch gebied". Om de verkoop van het gebied aan projectontwikkelaars te voorkomen is in 1927 Stichting Het Utrechts Landschap opgericht als het eerste provinciale Landschap. In 1933 lukt het Utrechts Landschap om dit gebied te verwerven en het zo veilig te stellen voor de toekomst.

Het Ridderoordse Bos is een gevarieerd bosgebied dat ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het veenweidegebied. De grove den overheerst, maar er zijn ook percelen met douglas en lariks aangeplant na de Tweede Wereldoorlog. Bij het beheer wordt steeds meer ruimte gegeven aan de inlandse eik, beuk en berk. Het Ridderoordse Bos is rijk aan paddenstoelen en holenbroeders zoals verschillende soorten spechten en boomklevers. Van de roofvogels zijn buizerd, boomvalk en havik vaste bewoners.  

In 2010 zijn voor de eerste keer bij het heideveld onderhoudswerkzaamheden gedaan op de landelijke natuurwerkdag. Het jaar daarop kwamen de mensen op de landelijke natuurwerkdag terug om door te gaan met de werkzaamheden. Dat beviel zo goed dat KNNV Heuvelrug een natuurwerkgroep oprichtte, om vaker in het bos aan de slag te gaan.

Dit jaar wordt het vierde keer dat we bij het heideveld aan de slag gaan op de landelijke Natuurwerkdag. De hei ligt er redelijk goed bij, maar de opslag begint weer op te komen, dus tijd om het veld na te lopen en het te verwijderen. Daarnaast wordt het uitzicht vanaf de paden rond het veld deels belemmerd door de uitgelopen struiken. Zowel door afkorten, schillen als trekken met de stronkentrekker gaan we de randen uitdunnen. Exoten die buiten het veld staan kunnen ook worden verwijderd. Bij elkaar diverse werkzaamheden, die variëren in zwaarte zodat iedereen kan meedoen.

 

Werkzaamheden

Het werk kan in kleine groepjes worden uitgevoerd. Enkele mensen kunnen de opslag uit de hei verwijderen. Anderen kunnen de boompjes en/of aan de rand van het veld afzagen of met de stronkentrekker er uit halen.
Gereedschap en handschoenen kunnen geleverd worden, maar eigen materiaal meenemen kan ook.

Tijd

Van 10.00 tot 15.30, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 15 personen (15 volwassenen), er zijn nog 6 plekken (6 volwassenen) over.

Locatie

Bij fietsknoop 94, kruising provinciale weg 234/Hercules Segherslaan en de Gerard Doulaan in Bilthoven Noord kan de auto geparkeerd worden. Bilthoven, Utrecht

We verzamelen bij

Het bospad ingaan, het eerste pad rechts na ongeveer 100 m zie je het heideveld. We verzamelen bij het bankje., Utrecht

Bekijk de route

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Simone Laanbroek
secretaris@heuvelrug.knnv.nl
06-57075182

of de provinciale coordinator

Evelien Kenbeek
info@landschaperfgoedutrecht.nl
030 2205534

Deze locatie wordt georganiseerd door

KNNV (afdeling Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn) in samenwerking (en hulp) met het Utrechts Landschap.

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Ridderoordse bossen

Heideveld

Heideveld

Bosrand heideveld

Bosrand heideveld

Opslag

Opslag

stronkentrekker

stronkentrekker