Landgoed AlGoed

Stichting AlGoed stelt zich ten doel een welkome ontmoetingsplek te midden van de natuur te creëren. In deze omgeving is er ruimte voor persoonlijke groei en bewustwording, ruimte om je oorspronkelijke zelf te her-ontdekken en ruimte om te zijn. De stichting organiseert, ondersteunt en initieert activiteiten zoals een Natuurwerkdag, die mensen uitnodigen om (weer) contact te maken met de natuur en met wie zij werkelijk zijn. Je bent van harte welkom om op zaterdag 5 november bij ons mee te helpen.

Wij zorgen voor koffie, thee en een lekkere soep voor bij de lunch (neem wel nog extra eigen brood mee!).

Werkzaamheden


De werkzaamheden zullen bestaan uit:

fruitbomen planten
Snoeien
Sloot leegmaken
​bospad vrijmaken

Tijd

Van 10:00 tot 15:00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 55 personen (45 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 51 plekken (41 volwassenen en 10 kinderen) over.

Locatie

Lutje Esweg 10 Twekkelo, Overijssel

We verzamelen bij

Burg. Stroinkstraat 411 (is op de kruising met de Lutje Esweg 10) Landgoed AlGoed, Overijssel

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

gewoon lekker mee helpen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Jeroen Kumeling
infolandgoedalgoed@gmail.com
06-18534480

of de provinciale coordinator

Erik de Kruif
erik.dekruif@landschapoverijssel.nl
0529-408406

Deze locatie wordt georganiseerd door

Landgoed Algoed, Landschap Overijssel (gereedschap)

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

3 november 2018

Landgoed AlGoed

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling

Jeroen Kumeling