Amfibieën en Reptielen

Natuurterrein Beerze

Natuurterrein Beerze is een zeer gevarieerd natuurgebied. Er zijn droge en vochtige heides, zandverstuivingen, stuifduinen, vennetjes, plassen, naaldbossen en gemengde bossen. Een gevarieerde leefomgeving betekent ook een rijkdom aan planten en dieren. Adder komt voor, evenals tijgerspin, blauwsporig bosviooltje, dennenorchis, klokjesgentiaan, beenbreek en snavelbies. En natuurlijk ook struikheide en veenmos...

Werkzaamheden

Op de heide, zowel in vochtige als in droge heide maar ook in het jeneverbesstruweel ontstaat opslag van dennen, berken en vuilboom. Als deze niet verwijderd worden is het gebied in korte tijd weer bos. Aangezien heideterreinen zeer zeldzaam zijn geworden in Nederland gaan we in dit gebied de opslag van bomen verwijderen. Natuurlijk met handgereedschap, want de stilte in dit gebied is uniek.

Voor soep en broodjes wordt gezorgd.

Tijd

Van 09:30 tot 15:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 50 personen (25 volwassenen en 25 kinderen), er zijn nog 0 plekken (0 volwassenen en 0 kinderen) over.

Locatie

Nieuwe Hammerweg 8 Ommen (Beerze), Overijssel

We verzamelen bij

Camping De Vogelsangh, Overijssel

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

gewoon lekker mee doen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Evert Dijk
evert.dijk@landschapoverijssel.nl
0620-952646

of de provinciale coordinator

Marja van Harten
marja.vanharten@landschapoverijssel.nl
0529-408389

Deze locatie wordt georganiseerd door

Landschap Overijssel

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

2 november 2019

Natuurterrein Beerze