Landgoed Coelhorst, Amersfoort


8:45 - 12:30

Op deze locatie zijn de werkzaamheden geschikt voor kinderen.

Nog plek voor 25 van totaal 25 personen

Locatie

Landgoed Coelhorst is een oud landgoed met enkele boerderijen, een landhuis, kleine stukjes bos, een prachtige boomgaard en heel veel houtwallen. We gaan aan de slag met het onderhoud van houtwallen (zaagwerk), waardoor we het landgoed onder andere geschikt houden voor de spotvogels, die er broeden.

Oude landgoederen vragen om natuurbeheer om in stand te houden wat er aan natuur is. We gaan op Coelhorst aan de slag met het terugzagen van boompjes in houtwallen. Deze bomen lopen opnieuw uit, zo blijft het landschap dynamisch en geschikt voor de vogels, ree├źn en insecten die er leven.

Werkzaamheden

Met de zaag gaan we aan de slag om een elzensingel af te zetten. De bomen lopen daarna weer uit. Deze werkzaamheden passen in het natuurbeheer: Coelhorst blijft zo een gevarieerd landschap houden, met jonge en oude bomen. Een vogelsoort als de Spotvogel profiteert hiervan, er broeden zeker acht paartjes op Coelhorst. We zagen de boompjes bij de grond af en leggen de takken en stammen op hopen. Ook werken we aan de instandhouding van de eikenlanen, door ondergroei weg te zagen. 
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen meewerken onder verantwoordelijkheid van hun ouders.
Kledingadvies: trek stevige schoenen aan. Voor handschoenen en gereedschap wordt gezorgd.
De werkzaamheden worden begeleid door de lokale werkgroep van A Rocha, een christelijke natuurbeweging, www.arocha.nl.
Voor koffie/thee met iets lekkers wordt gezorgd. We werken tot uiterlijk 12:30, aan het einde is er een krentebol voor iedereen.

Er is werk voor

Maximaal 25 personen (20 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 25 plekken (20 volwassenen en 5 kinderen) over.

Overige informatie

Koffie, thee, lunch

Koffie en thee aanwezig

Adres locatie

Amersfoort Hoogland / Amersfoort, Utrecht

Verzamelen bij

Kruising Coelhorsterweg en Coelhorsterlaan., Utrecht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Embert Messelink
amersfoort@arocha.org
06 - 24526720

of de provinciale coordinator

Evelien Kenbeek
info@landschaperfgoedutrecht.nl
030 220 55 34

Deze locatie wordt georganiseerd door

A Rocha Amersfoort ism Natuurmonumenten

Aanmelden Afzetten van een houtwal op Landgoed Coelhorst
6, 7 en 8 november 2020