Amfibieën en Reptielen

Landgoed De Moeren

Landgoed / Particulier Historische Buitenplaats De Moeren
Het landgoed De Moeren is gelegen in het buitengebied van de gemeente Zundert. Het landgoed maakt onderdeel uit van een sterk gedifferentieerde landschapzone van ca. 20 kilometer lang en ca. 4 kilometer breed. Het gehele landgoed bestaat uit bos, heide en landbouwgronden. Dit geheel wordt gesierd door vele lanen, singels en houtwallen, die mede het karakteristieke landschap vormen. De Moersebaan is een van die vele lanen gelegen op landgoed De Moeren. De Moersebaan maakt onderdeel uit van het complex historische buitenplaats, een cluster van landhuis met park, de boerderij In den kleine Anker en een horeca gelegenheid In den Anker. De oppervlakte van het landgoed bedroeg in 1790 meer dan 1.289 ha en beslaat thans ruim 225 ha. Hiervan is circa 116 ha bos, 70 ha cultuurgrond en 35 ha natuurgebied, alsmede enige hectaren wegen en dreven. 
De omgeving waar Landgoed De Moeren onderdeel van uitmaakt is nauw verbonden met de toenmalige turfwinning. De overblijfselen daarvan zijn nog altijd in het gebied terug te vinden. Vóór de ontginningen maakten de ongunstige hoogteligging van het gebied, de slechte bodemgesteldheid en gebrekkige afwatering het gebied weinig geschikt voor bewoning. De vervening ving in de 14e eeuw aan en heeft geduurd tot in het midden van de 18e eeuw. De Turfvaart, die nog immer het landgoed van zuidwest naar noordoost doorsnijdt, werd in 1618 en navolgende jaren in het beekdal van de Bijloop vergraven. Via deze Turfvaart voerde men turf af naar verschillende plaatsen waaronder Breda en Roosendaal. Vanuit deze plaatsen bracht men weer allerhande waren mee terug, zoals mest, salpeter en kalk. Tegen het einde van de 17e eeuw nam de vervening af. Toen de vervening ten einde liep, werd de Turfvaart nog een aantal jaren onderhouden om dienst te kunnen doen als afvoer voor het overtollige water.
Het gebied is eigendom van de familie ter Kuile en wij gaan ze helpen met het onderhoud op de Tachtig Bunder, een heideveld, waar we jonge boompjes gaan verwijderen.
We verzamelen om 09.00 aan de Moersebaan 2 te Zundert en werken tot 12.00 waarna we de werkdag afsluiten met soep.

Werkzaamheden

Op de heide gaan we deze keer opslag van de berkenboompjes en de grove den verwijderen. Verder kunnen we een stukje heide plaggen om de zonnedauw wat meer kans te geven zich verder uit te breiden. Mensen uit de omgeving Zundert en uit de Gemeente Rucphen kunnen eventueel ook op andere dagen komen werken. Na de werkzaamheden nemen we een kop soep. Wilt U zelf ook laarzen, of in ieder geval stevig schoeisel en werkhandschoenen meenemen.

Indien voldoende deelnemers na de middag verder willen werken dan graag even doorgeven via w.gaakeer@home.nl zodat het geregeld kan worden.

Tijd

Van 09:00 tot 12:30, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 75 personen (50 volwassenen en 25 kinderen), er zijn nog 37 plekken (36 volwassenen en 1 kinderen) over.

Locatie

Moersebaan 2 Zundert, Noord-brabant

We verzamelen bij

Zundert, Noord-brabant

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Kinderen helpen mee met wat ze graag doen.

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Johan Vermunt
w.gaakeer@home.nl
0165 540176

of de provinciale coordinator

Marjolein Jellema
mjellema@brabantslandschap.nl
0411-622775 of 06–52318813

Deze locatie wordt georganiseerd door

Natuurwerkgroep Gemeente Rucphen

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Landgoed De Moeren

Werkzaamheden in 2017

Werkzaamheden in 2017

Kijkje op de werkzaamheden

Kijkje op de werkzaamheden

Werkzaamheden in 2014

Werkzaamheden in 2014

De heide

De heide