Landgoed Ter Coulster

Landgoed Ter Coulster ligt midden in het dorp Heiloo. Het is een oase van rust en is opengesteld voor wandelaars. De geschiedenis gaat terug tot de 14e eeuw. Ter Coulster heeft eeuwenoude laanbomen. Van het roerige verleden zijn nog kenmerken te zien, zoals de restanten van het kasteel, landhuis en ijskelder. Ter Coulster is het enige nog in particuliere handen zijde historische landgoed boven het IJ. Het onderhoud wordt geheel in eigen beheer uitgevoerd met hulp van vrijwilligers. De aanleg van takkenwallen trekt veel muizen en egels aan. Hier komen weer veel (roof)vogels op af, waaronder buizerd, sperwer, slechtvalk, bosuil en in 2012 zelfs een oehoe.

Werkzaamheden

Met de snoei- en zaagwerkzaamheden gaan we de laan- en zogenaamde toekomstbomen vrij zetten.Door het aanleggen van takkenwallen krijgt het wild een schuilplaats en de aanwezige muizen trekken weer roofvogels aan.

Tijd

Van 9.30 tot 15.00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 16 personen (16 volwassenen), er zijn nog 0 plekken (0 volwassenen) over.

Locatie

Kennemerstraatweg 432 Heiloo, Noord-holland

We verzamelen bij

Kennemerstraatweg 432 Heiloo Einde van de grote oprijlaan bij de theekoepel. Parkeren kan in de oprijlaan., Noord-holland

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Bart van der Feen de Lille
tercoulster@planet.nl
072-5321668/06-51352369

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-0064483/06-25557285

Deze locatie wordt georganiseerd door

Landgoed Ter Coulster

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

3 november 2018

Landgoed Ter Coulster

Natuurwerkdag 2016

Natuurwerkdag 2016

Natuurwerkdag 2013

Natuurwerkdag 2013

Schoonmaken dakgoot van de theekoepel

Schoonmaken dakgoot van de theekoepel

Werkdag op Landgoed Ter Coulster

Werkdag op Landgoed Ter Coulster