Vogels

boswerkgroep "Linnerheide"

De Linnerheide is een zeer gevarieerd bosgebied. Het natuurterrein is geheel in eigendom van stichting Het Limburgs Landschap en heeft een omvang van 82 hectare. Op verschillende percelen staan al imposante exemplaren van Beuken en op sommige plekken is de Beuk zich massaal aan het verjongen. Maar op andere plekken wordt deze ontwikkeling tegengehouden door de verjoning van Amerikaanse eik. Er is dus veel werk ik dit bosgebied om er een natuurlijker bos van te maken. Daarnaast staan er typische oude bosplanten zoals: Muursla en Boskortsteel. Er wordt rekening gehouden met de vleermuissoorten, Zwarte specht bij het beheer. In het bosgebied komt ook veel Wilde kamperfoelie voor en is de waardplant van de Kleine ijsvogelvlinder die hier in 2019 op verschillende dagen is waargenomen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit: het bestrijden van Amerikaanse eiken, vrijzetten van Beuk en Hulst. Het takhout zal op verschillende manieren worden verwerkt.

Bospaden worden verbreed voor meer Kamperfoelie en open lichtplekken met bloeiende braam. Deze worden speciaal gemaakt voor de zeldzame Kleine ijsvogelvlinder.

Tijd

Van 10.00 tot 15.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 15 personen (15 volwassenen), er zijn nog 5 plekken (5 volwassenen) over.

Locatie

Sint Odiliënberg, Limburg

We verzamelen bij

Kruising Berkenallee met Gulikerweg, Sint Odiliënberg, bij het informatiebord van het gebied, Limburg

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Cor Steegh
corsteegh@hotmail.com
06-12059590

of de provinciale coordinator

Wouter Jansen
w.jansen@ikl-limburg.nl
06-14648889

Deze locatie wordt georganiseerd door

werkgroep verbonden aan stichting Het Limburgs Landschap

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch zelf meenemen

2 november 2019

boswerkgroep "Linnerheide"

Dood hout doet leven

Dood hout doet leven

Overzicht van het gebied

Overzicht van het gebied

Kamperfoelie

Kamperfoelie

Er is nog veel werk te doen, verwijderen van Amerikaanse eik.

Er is nog veel werk te doen, verwijderen van Amerikaanse eik.

Dood hout doet leven

Dood hout doet leven