boswerkgroep "Linnerheide"

07-11-2020
10.00 - 15.00
Boompjes/struiken verwijderen
Op deze locatie zijn de werkzaamheden niet geschikt voor kinderen, maar alleen voor personen ouder dan 12 jaar.

Nog plek voor 14 van totaal 15 personen

Locatie

De Linnerheide is een zeer gevarieerd bosgebied. Het natuurterrein is geheel in eigendom van stichting Het Limburgs Landschap en heeft een omvang van 82 hectare. Op verschillende percelen staan al imposante exemplaren van Beuken en op sommige plekken is de Beuk zich massaal aan het verjongen. Maar op andere plekken wordt deze ontwikkeling tegengehouden door de verjoning van Amerikaanse eik. Er is dus veel werk ik dit bosgebied om er een natuurlijker bos van te maken. Daarnaast staan er typische oude bosplanten zoals: Muursla en Boskortsteel. Er wordt rekening gehouden met de vleermuissoorten, Zwarte specht bij het beheer. In het bosgebied komt ook veel Wilde kamperfoelie voor en is de waardplant van de Kleine ijsvogelvlinder die hier in 2019 op verschillende dagen is waargenomen.


Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit: het bestrijden van Amerikaanse eiken, vrijzetten van Beuk en Hulst. Het takhout zal op verschillende manieren worden verwerkt.

Bospaden worden verbreed voor meer Kamperfoelie en open lichtplekken met bloeiende braam. Deze worden speciaal gemaakt voor de zeldzame Kleine ijsvogelvlinder.Er is werk voor

Maximaal 15 personen (15 volwassenen), er zijn nog 14 plekken (14 volwassenen) over.


Overige informatie


Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch zelf meenemen

Adres locatie

Sint Odiliënberg, Limburg

Verzamelen bij

Kruising Berkenallee met Gulikerweg, Sint Odiliënberg, bij het informatiebord van het gebied, Limburg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Remon Sevriens
remonsevriens@home.nl
06-29061953

of de provinciale coordinator

Wouter Jansen
w.jansen@ikl-limburg.nl
06-14648889

Deze locatie wordt georganiseerd door

werkgroep verbonden aan stichting Het Limburgs Landschap

Aanmelden Dood hout doet leven