Insecten

Groningen - V.V. Tuinwijck

V.V. TUINWIJCK

Vereniging Volkstuinen Tuinwijck is een tuinvereniging met het hoogste ecologisch keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitgegeven door de AVVN (Algemene Vereniging Van Volkstuinders). Daarnaast maakt het park deel uit van de Gemeentelijke Ecologische Structuur waardoor het een speciale status heeft gekregen.
 

MAAIEN MET DE ZEIS

Op deze Natuurwerkdag is er net als voorgaande jaren weer genoeg te doen voor jong en oud in Tuinwijck. Leden van Tuinwijck gaan weer maaien op het grote middenveld, geassisteerd door de maaiers van de Zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen. 

ECOLOGIE TUINWIJCK

Om 13.00 uur is er een rondleiding over Ecologie op Tuinwijck. We maken een kleine ronde langs bijzondere plekken op Tuinwijck onder leiding van Jan van der Til (Bestuurslid Ecologie Tuinwijck). Aanmelden is gratis en kan op de dag zelf. We vertrekken vanuit de kantine.

WELKOM

Ons park is voor iedereen vrij toegankelijk, dus kom kijken en genieten of help een handje mee bij het harken van het gras. De maaiers vertellen graag over het zeisen en hun technieken en de mogelijkheden om een cursus te volgen om zelf te leren maaien.

Onze kantine en terras zijn open voor een gezellige kop koffie, thee of frisdrank.

Tot ziens!

 

Werkzaamheden

Maaien met de zeis van het middenveld van tuinvereniging Tuinwijck plus het aanharken en afvoeren van het gemaaide gras.

Tijd

Van 10.00 tot 14.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 35 personen (25 volwassenen en 10 kinderen), er zijn nog 33 plekken (23 volwassenen en 10 kinderen) over.

Locatie

Helperzoom Groningen, Groningen

We verzamelen bij

Tuinwijck, Groningen

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

hooien

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Jan van der Til
info@janvandertil.nl
0642915676

of de provinciale coordinator

Adri Rosenboom - Landschapsbeheer Groningen
info@landschapsbeheergroningen.nl
050-5345199

Deze locatie wordt georganiseerd door

Volkstuin Vereniging Tuinwijck, Zeisbrigade Landschapsbeheer Groningen

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Groningen - V.V. Tuinwijck

Maaien op Tuinwijck

Maaien op Tuinwijck

Maaien op Tuinwijck 3

Maaien op Tuinwijck 3

Maaien op Tuinwijck 4

Maaien op Tuinwijck 4