Amfibieën en Reptielen

Nieuwe Warande Tilburg

In 2016 werd dit terrein binnen het gebied van de Nieuwe Warande natuurvriendelijk ingericht, met onder andere bloemrijk grasland, poelen, bankje en een groot bijenhotel. Deze inrichting was onderdeel van een (door BMF) nieuw ommetje doorheen het gebied. Het ommetje en het natuurterreintje werden feestelijk geopend door toenmalig wethouder Jacobs. Het gaat om het terrein aan weerszijden van de Rugdijk gelegen, ten noorden van de Burg. Bechtweg in Tilburg. Het betreft twee onderdelen, bestaande uit verruigd bloemrijk grasland en een poel in elk deel. In eerste instantie werken we in het oostelijke deel. Uit ecologisch oogpunt is het wenselijk dat het bloemrijk grasland en de bijhorende poelen behouden blijven, als schakel in enerzijds de ecologische verbindingszone die langsheen de Burg Bechtweg werd aangelegd en anderzijds het netwerk van poelen dat in de Nieuwe Warande en ruimere omgeving werd aangelegd. Dit behoud zal ook ten goede komen van een aantal Tilburgse doelsoorten. Om dit behoud te bereiken is regulier beheer nodig in de vorm van het verwijderen van boomopslag en het maaien en afvoeren van de ruigte.
 

Werkzaamheden

Werken in 4 ploegen: 1 voor elke poel en 1 voor maaien in elk gebied. Bij gebrek aan deelnemers starten we met 2 ploegen in het oostelijke deel. Een poelploeg bestaat uit minimaal 6 personen: 2 die houtopslag verwijderen en maaien, 2 voor het opstapelen van houtopslag en bijeenharken van maaisel, 2 voor het afvoeren van hout en maaisel. Een maaiploeg bestaat uit minimaal 4 mensen: 1 maaier, 2 voor het harken en 1 voor het afvoeren.
 
Poelploegen werken als volgt (in de aangegeven volgorde):

  • verwijderen van houtopslag (door uitgraven of zo laag mogelijk afzagen) uit de hele poelkom. Het hout wordt naar de takkenril langs de Burg. Bechtweg gebracht en daar gestapeld. Eventueel verwijderde braamstruiken worden naar het verzamelpunt aan de Zwaluwsestraat gebracht voor afvoer door de Gemeente;
  • maaien van de gehele poelkom en afvoeren van het maaisel naar het verzamelpunt;
  • verwijderen houtopslag op de oevers over maximaal 2/3 van de omtrek. De NW oever wordt gespaard;
  • maaien van de oevers over maximaal 1/3 van de omtrek, in het ZO van de poel. Afvoeren van het maaisel.

Maaiploegen werken als volgt:

  • uitlijnen van het te maaien gedeelte. Dit wordt op voorhand op kaart gezet en ter plekke nagelopen;
  • verwijderen van eventueel houtopslag binnen het maaigebied en afvoeren naar takkenril (bramen naar verzamelpunt);
  • maaien van het maaigebied en afvoeren naar verzamelpunt.

Tijd

Van 09:30 tot 16:00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 20 personen (20 volwassenen), er zijn nog 13 plekken (13 volwassenen) over.

Locatie

Zwaluwsestraat Rugdijk thv het viaduct over de Burgemeester Bechtweg Tilburg, Noord-brabant

We verzamelen bij

Zwaluwsestraat thv Rugdijk, Noord-brabant

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Andrea Dekker
stichtingnieuwewarande@gmail.com
0651962211

of de provinciale coordinator

Marjolein Jellema
mjellema@brabantslandschap.nl
0411-622775 of 06-52318813

Deze locatie wordt georganiseerd door

Stichting Nieuwe Warande

Koffie, thee, lunch

Koffie & thee aanwezig, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Nieuwe Warande Tilburg

Poel

Poel

Impressie 1

Impressie 1

Impressie 3

Impressie 3