Nijkerk, onderhoud en beheer van landgoed Appel

Landgoed Appel werkt mee aan de realisering van een ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Hierover zijn afspraken gemaakt met Provincie, Waterschap en Gemeente. Vanaf medio 2016 zijn de inrichtingswerkzaamheden aangevangen. Deze bestaan uit de omvorming van landbouwpercelen naar nat en vochtig hooiland, natte heide of bos. 

Deze werkzaamheden vormen een terugkerend deel van de werkzaamheden van de vrijwilligersgroep Appel.

In verband met de beperkte parkeermogelijkheden wordt geadviseerd om zoveel als mogelijk met de fiets te komen, dan wel met elkaar mee te rijden.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het omzagen van bomen en struiken, het rooien van berk en grove den, dennen trekken op natte hei.

Tijd

Van 09.30 tot 15.30, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 40 personen (40 volwassenen), er zijn nog 6 plekken (6 volwassenen) over.

Locatie

woudweg Appel, Gelderland

We verzamelen bij

Woudweg/Schoenlapperweg Kruising Woudweg/Schoenlapperweg, Gelderland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Op deze locatie zijn de werkzaamheden geschikt voor kinderen met begeleiders

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is geschikt voor een stage

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Onno de Vries
onnodevries29@gmail.com
06-39640546

of de provinciale coordinator

Saskia Bemer
s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl
026-3537444

Deze locatie wordt georganiseerd door

landgoedwerkgroep Appel en IVN Nijkerk

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

3 november 2018

Nijkerk, onderhoud en beheer van landgoed Appel