Insecten

Noord-Hollands Duinreservaat Castricum

Het Noord-Hollands Duinreservaat Castricum is onderdeel van de Noord-Hollandse Duinen. In de bosdelen van het terrein zijn de laatste jaren zomen langs de bosranden gecreeerd. Dat zijn open randen langs het bos waar wilde kruiden en struiken voor een lage en half hoge begroeiing zorgen, zodat er een gelaagde overgang naar het door bomen gedomineerde bos ontstaat. Daarvan profiteren insecten als vlinders, maar ook vogels die van de opschietende struiken houden. De zomen fungeren voor insecten als verbindingszones om van de ene plek naar de andere in het duingebied te komen.

Werkzaamheden

In de zomen moet voldoende zonlicht blijven komen, om struiken en wilde kruiden te behouden. Daarom gaan we op de landelijke Natuurwerkdag het teveel aan boomopslag weghalen.

Tijd

Van 10.00 tot 15.00, 2 november 2019

Er is werk voor

Maximaal 26 personen (20 volwassenen en 6 kinderen), er zijn nog 17 plekken (12 volwassenen en 5 kinderen) over.

Locatie

Geversweg Castricum, Noord-holland

We verzamelen bij

Parkeerplaats Zanderij aan de Geversweg, iets ten noordwesten van het station van Castricum gelegen, Noord-holland

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

meehelpen met snoeien

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Marianne Snabelie
marianne.snabilie-klaver@pwn.nl
06-51692690

of de provinciale coordinator

Peter Mol
p.mol@landschapnoordholland.nl
088-0064483

Deze locatie wordt georganiseerd door

Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch zelf meenemen

2 november 2019

Noord-Hollands Duinreservaat Castricum