Nulandse heide

De Hooge Heide is een groot en gevarieerd natuurgebied ten oosten van 's-Hertogenbosch. Een van de deelgebieden is de Nulandse heide. Dit natuurgebied is o.a. eigendom en in beheer van Brabant Water en Brabants Landschap. De Nulandse heide bestaat uit bos, heide en stuifzand.

Het afgelopen jaar zijn grootschalige natuurverbeteringsprojecten uitgevoerd. Om open verbindingen te maken tussen heide en stuifzand is er bos gekapt en is de bodem geplagd. Hierdoor kan de zon de bodem weer opwarmen waardoor het aantal bijen en vlinders weer zal toenemen. Na het plaggen is er versnipperd heidemaaisel opgebracht als zaadbron voor nieuwe vegetatie, waardoor de biodiversiteit nog verder kan toenemen.

Werkzaamheden

De kleinere stuiken Amerikaanse vogelkers gaan we handmatig aanpakken met zagen, takkenscharen en schoppen. Ook de ongewenste jonge Berkjes tussen de heide gaan we verwijderen.
Het Brabants Landschap stelt het extra benodigde gereedschap ter beschikking.
Tuinhandschoenen zelf meebrengen. 
Brabant Water verzorgt de catering: in de pauze koffie en thee met een koek en bij de afsluiting warme soep met een broodje.                   

IVN 's-Hertogenbosch e.o. bestaat 25 jaar. Tijdens de pauze zal hier even bij worden stil gestaan.          

Waarschijnlijk zullen er leden van  Lionsclub Bastion deelnemen.

 

 

Tijd

Van 10:00 tot 14:00, 3 november 2018

Er is werk voor

Maximaal 45 personen (40 volwassenen en 5 kinderen), er zijn nog 16 plekken (13 volwassenen en 3 kinderen) over.

Locatie

Driekoningenstraat 4 ‘s-Hertogenbosch, Noord-brabant

We verzamelen bij

Driekoningenstraat 4 's-Hertogenbosch, Noord-brabant

Werkzaamheden en activiteiten voor kinderen

Snoeisel afvoeren / opstapelen

Kinderen staan direct onder verantwoordelijkheid van hun ouders

Maatschappelijke stage

Deze locatie is niet geschikt voor een maatschappelijke stage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatieleider

Cor Haest
c.haest@hetnet.nl
06-51121953

of de provinciale coordinator

Marjolein Jellema
mjellema@brabantslandschap.nl
0411-622775

Deze locatie wordt georganiseerd door

IVN Den Bosch i.s.m. Brabant Water en Brabants Landschap

Koffie, thee, lunch

Koffie, thee, lunch is aanwezig

3 november 2018

Nulandse heide

Activiteit tijdens de natuurwerkdag op de Nulandse Heide

Activiteit tijdens de natuurwerkdag op de Nulandse Heide

Nulandse Heide

Nulandse Heide